Podstawowe pojęcia- wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 511
Wyświetleń: 1687
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawowe pojęcia- wykład - strona 1 Podstawowe pojęcia- wykład - strona 2 Podstawowe pojęcia- wykład - strona 3

Fragment notatki:

WYKŁAD 1
Literatura:
A. Piosik: Zasady rachunkowości zarządczej, PWN
A. Jaruga, W.A. Nowak, A. Szychta: Rachunkowość zarządcza. Koncepcje i zastosowania
Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. Definicje, podstawowe problemy. Świderska
Rachunkowość - ze względu na specyficzne metody rejestracji zdarzeń gospodarczych zaistniałych w danej jednostce gospodarczej, stanowi główny podsystem w systemie informacji gospodarczej
Proces identyfikacji, pomiaru i przekazywania informacji o treści ekonomicznej dla dokonywania ocen i decyzji przez użytkowników informacji
Rachunkowość finansowa dostarcza informacji o stanie finansowym, majątkowym i wyniku finansowym jednostki. Informacje prezentowane głównie na zewnątrz jednostki. Prezentuje informacje ex post. Regulowana prawem. Jednolite sprawozdania finansowe wszystkich jednostek. Kontrola: zewnętrzna i wewnętrzna.
Rachunkowość zarządcza dostarcza informacji o efektywności i skuteczności działania w planowanych przedsięwzięciach. Informacje są przeznaczone dla wewnętrznych potrzeb jednostki. Zorientowana na przyszłość. Brak regulacji prawnych. Sprawozdania wewnętrzne dostosowane do potrzeb jednostki. Kontrola: wewnętrzna (kierownicza)
Rachunkowość zarządcza:
Jest systemem informacyjnym dla sprawowania funkcji zarządzania
Zajmuje się gromadzeniem i przetwarzaniem informacji dla celów planowania i controllingu
Controlling - ponad funkcyjny instrument zarządzania, stanowiący proces sterowania zorientowany na wynik przedsiębiorstwa, a realizowany przez planowanie, kontrolę, sprawozdawczość i kierowanie.
Funkcje zarządzania:
Planowanie
Organizowanie
Zatrudnianie
Kierowanie
Kontrola
Zarządza się się tylko wtedy gdy realizuje się wszystkie w/w funkcje
Planowanie - pierwsza funkcja zarządzania
Hierarchia planów (piramida planów):
Wizje i misje
Cele
Strategie
Polityki
Procedury i reguły
Programy: podstawowe i pomocnicze
Budżety: plany wyrażone numerycznie.
Wizja - w jaki sposób podmiot zamierza wpłynąć na otoczenie
Misja - rola, jaką podmiot ma spełniać w długim czasie; uzasadnienie istnienia podmiotu
Cele - ustalane na krótsze okresy w sposób ogólny; mogą być wyrażone ilościowo, stanowią podstawę formułowania strategii.
Strategie - określa ogólną strukturę podmiotu; długoterminowe plany sprzedaży, wydatków, dochodów
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz