Rachunkowość zarządcza

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1309
Wyświetleń: 8561
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rachunkowość zarządcza - strona 1

Fragment notatki:

Dokument ma 4 strony i porusza takie zagadnienia jak: istota rachunkowości zarządczej, rachunkowość zarządcza w Polsce, definicja rachunkowości zarządczej, cele rachunkowości zarządczej, rachunkowość finansowa, różnice pomiędzy rachunkowością finansową a zarządczą, gdzie jako kryteria występują: użytkownicy, regulacja prawna, miejsce prowadzenia, częstotliwość przygotowywani informacji, zasady wyceny, cel, cechy informacji, przedmiot informacji, wymogi formalne, kontrola.

Wykład 1 (22.03.2009)
Wykładowca: dr Violetta Skrodzka Wymiar godzin: 15 (wykład)
Program zajęć:
Istota rachunkowości zarządczej.
Rachunek kosztów zmiennych.
Metody badania kosztów od rozmiarów działalności.
Analiza zależności przychody - koszty - zysk i jej wykorzystanie w procesach decyzyjnych.
Rozwiązywanie problemów decyzyjnych.
Literatura:
Grażyna Świderka: Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów.
Jaruga, Nowak, Szychta: Rachunkowość zarządcza.
Red. Teresa Kiziukiewicz: Rachunkowość zarządcza. (*)
Gabrusewicz, Kamela - Solińska, Peoschke: Rachunkowość zarządcza (*).
Egzamin:
Egzamin jest pisemny i składa się z dwóch części: teoretycznej (testu wielokrotnego wyboru) i praktycznej (zadania do rozwiązania).
Zwolnienia z egzaminu: 4+ / 5 z ćwiczeń + 100% obecność na wykładach.
Istota rachunkowości zarządczej:
Rachunkowość finansowa istniała od XV wieku i przedstawia ona jedynie informacje o zaszłościach gospodarczych. Rozwój gospodarki, skomplikowane warunki funkcjonowania na rynku sprawiły, że rachunkowość finansowa stała się niewystarczająca w warunkach silnej konkurencji. Na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem w gospodarce rynkowej pojawiła się nowa rachunkowość zwana rachunkowością zarządczą lub menedżerską.
Przesłanki pojawienia się rachunkowości zarządczej w Polsce:
- do 1989 roku gospodarka była centralnie sterowana i nie wymagało się od dyrektorów zarządzania, planowania przyszłości przedsiębiorstwa, bo wszystko było zaplanowane na szczeblu centralnym; po 1989 roku w gospodarce rynkowej każde przedsiębiorstwo samo zaczęło decydować o swojej egzystencji.
- do 1989 roku istniał rynek popytu (popyt był większy niż podaż) i przedsiębiorstwo nie zastanawiało się nad jakością wyrobów czy też kłopotami ze sprzedażą, bo i tak wszystko było kupione; po 1989 roku przedsiębiorstwo w ramach większej podaży niż popytu musiało zacząć produkcję dostosowaną do wymagań klientów.
- do 1989 roku przedsiębiorstwo nie martwiło się o wartość ponoszonych kosztów i ważniejsza dla nich była realizacja planów rzeczowych (trzy, pięcio -letnich), dlatego że w ogóle nie zwracano uwagi na efektywność działania (efekty większe od nakładów); po 1989 roku wynik finansowy stał się miernikiem oceny działalności, jednym z warunków przetrwania przedsiębiorstwa, a więc zaczęto zwracać uwagę na elementy kształtowania wyniku (przychody i koszty) a szczególnie na koszty, dlatego że mają one charakter pierwotny (są ponoszone w pierwszej kolejności, nie ma żadnych efektów bez ponoszenia kosztów) i dlatego że maja charakter zwrotny (zwrócą się w przychodach, ale tylko wtedy, gdy będzie sprzedaż i gdy ceny sprzedaży będą wyższe niż koszty) na ceny sprzedaży generalnie przedsiębiorstwa w warunkach gospodarki konkurencyjnej nie maja znaczącego wpływu (cena rynkowa) ale na koszty przedsiębiorstwo ma duży wpływ.


(…)

… roku)
Rachunkowość zarządcza nie ma ściśle określonych terminów, informacje przygotowuje się wtedy, gdy jest potrzeba to znaczy codziennie, co tydzień, co kwartał, dekadę.
Zasady wyceny
W rachunkowości finansowej wykorzystywana jest cena historyczna, zastosowania ma ta cena, po której zaistniało zdarzenie gospodarcze. Zasady wyceny stosowane w sprawozdaniach finansowych są ściśle określone i w jakiej wartości…
… a nie wszystkie. W zarządzaniu niektóre decyzje trzeba podejmować szybko, dlatego na informacje nie można czekać długo, bo oferta przepadnie.
Przedmiot informacji
W rachunkowości finansowej wszystko przedstawiane jest w złotówkach, złotówkach więc występują tylko informacje wartościowe.
W rachunkowości zarządczej wykorzystywane są zarówno informacje wartościowe w złotówkach, jak też w jednostkach naturalnych, czyli sztukach…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz