Wzajemne relacje rachunkowości zarządczej i rachunkowości finansowej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 322
Wyświetleń: 2121
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wzajemne relacje rachunkowości zarządczej i rachunkowości finansowej - strona 1 Wzajemne relacje rachunkowości zarządczej i rachunkowości finansowej - strona 2

Fragment notatki:

Wjcik-Karpacz. Notatka składa się z 2 stron.
Wzajemne relacje rachunkowości zarządczej i rachunkowości finansowej Podstawowym celem rachunkowości finansowej jest dostarczenie - w postaci sprawozdań finansowych - informacji o kondycji finansowej jednostki, o jej potencjale dochodowym, płynności, wypłacalności, a także o podatności na zmiany w otoczeniu, które rzutują na jego sytuację finansową w przyszłości. Sprawozdania są podstawą rozliczania osiągniętych wyników finansowych, należnego podatku dochodowego, dywidend, premii itp. Stanowią istotne żródło dokonywania oceny zarządu spółki .Są niezastąpionym źródłem informacji dla akcjonariuszy, również potencjalnych. Dlatego jej podstawowe zasady są prawnie uregulowane. Rozwiązania krajowe są zsynchronizowane z dyrektywami Unii Europejskiej oraz z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.
Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa muszą spełniać szereg jakościowych i standardów, głównie wiarygodności i porównywalności.
Rachunkowość zarządcza jest nastawiona głównie na istotność decyzyjną informacji, jej szybkość i ukierunkowanie na rozwiązywanie problemów jednostki specyficznych dla określonego szczebla zarządzania lub menedżera.
Rachunkowość finansowa musi godzić potrzeby informacyjne wielu użytkowników, rachunkowość zarządcza służy menedżerom w przedsiębiorstwie. W szerokim zakresie wykorzystuje dane i informacje generowane przez system rachunkowości finansowej. Sprawozdania finansowe zawierają informacje o zasobach gospodarczych zarządzanych przez jednostkę, które powinny stanowić źródło korzyści w przyszłości, a także o zyskach, które odpowiadają aktualnym zmianom w zasobach oraz o zobowiązaniach Bilans dostarcza informacji o płynności i stanie wypłacalności oraz o potencjalnych możliwościach adaptacyjnych. Rachunek zysków i strat zawiera informacje o dokonaniach przedsiębiorstwa, a w szczególności o jego zyskowności i zmianach zachodzących w jej poziomie. Sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych umożliwia ocenę możliwości jednostki do generowania środków pieniężnych, co pozwala badać relacje między zyskownością i dopływami środków pieniężnych oraz oddziaływanie zmian cen.
Budżety przepływu środków pieniężnych opracowywane w ramach rachunkowości zarządczej muszą być stale aktualizowane w celu bieżącego sterowania finansami. Wewnętrzne sprawozdania wynikowo-kontrolne w systemie rachunkowości zarządczej mogą odnosić się do oddzielnych produktów i ich grup, do linii produkcyjnych, rynków sprzedaży, poszczególnych klientów, elementarnych procesów itp. i zawierać dane charakteryzujące produktywność, jakość, terminowość, mocne i słabe punkty działań itp. Rutynowe sprawozdania wewnętrzne obejmują zwykle odpowiadające określonym szczeblom zarządzania według: - centrów odpowiedzialności za koszty - centrów odpowiedzialności za przychody -centrów odpowiedzialności za zysk -centrów odpowiedzialności za inwestowanie - kanałów dystrybucji i klientów.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz