Pojęcie i funkcje rachunkowości zarządczej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1834
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcie i funkcje rachunkowości zarządczej - strona 1 Pojęcie i funkcje rachunkowości zarządczej - strona 2 Pojęcie i funkcje rachunkowości zarządczej - strona 3

Fragment notatki:

Wykład 1 ( 22.02.2011) T: Pojęcie i funkcje rachunkowości zarządczej
Geneza rachunkowości zarządczej:
Rachunkowość nigdy nie była i nie jest samoistnym bytem, stad zawsze była powiązana z organizacją gospodarcza.
Ewolucja rachunkowości następowała równolegle i w dostosowaniu do zmian zachodzących w organizacji gospodarczej.
Ewoluzja rachunkowości w XX wie,ku - determinanty:
Początek ewolucji systemu zarządzania przedsiębiorstwem ( zmiany w otoczeniu, zmiany wewnątrz)
Przejście od liniowych, scentralizowanych struktur do zdywizjonalizowanych
Pojawienie się ośrodków zysku lub inwestowania, działające na zasadach wewnętrznego rozrachunku
Decentralizacja procesów decyzyjnych
Rozwój potrzeb informacyjnych ze strony menedżerów.
Pojęcie rachunkowości zarządczej Rachunkowość zarządcza jest nienormowanym przepisami prawnymi systemem identyfikowania, gromadzenia, opracowywania, interpretacji analizy różnorodnych informacji finansowych i niefinansowych przez daną jednostkę działalności gospodarczej.
Definicja
A. Jaruga mówi o rachunkowości zarządczej jako procesie identyfikacji, analizy , pomiaru, przygotowywania i prezentowania informacji wykorzystywanych przez zarządzających do planowania, oceny i kontroli w ramach organizacji oraz mający na celu zapewnienie możliwości dokonywania rozliczeń z alokacji posiadanych zasobów i osiąganych wyników w ośrodkach odpowiedzialności Podstawową zasadą rachunkowości zarządczej jest wydzielenie rodzajów działalności i przyporządkowanie im odpowiednich kosztów operacyjnych. Zasady rachunkowości zarządczej muszą uwzględnić zróżnicowanie działalności obiektu wynikające z rodzaju świadczonych przez niego usług bądź produkcji dóbr.
Rachunkowość zarządcza służy celom wewnętrznym przedsiębiorstwa. Dostarcza odbiorcom w przedsiębiorstwie danych do podejmowania decyzji bieżących i rozwojowych. Jest wiec ważnym elementem procesu zarządzania przedsiębiorstwem. Ranga tego elementu systematycznie wzrasta, ponieważ przedsiębiorstwo działa w coraz trudniejszych warunkach zewnętrznych, w których powinno być zarządzane sprawniej i efektywniej.
Podstawowym celem rachunkowości zarzadzczej jest wiec systematyczne dostarczanie kierownictwu przedsiębiorstwa informacji ułatwiających podejmowanie optymalnych decyzji w danych warunkach. Istota rachunkowości zarzadzczej jest to ze ma ona charakter rachunkowsoci wewnętrznej. A zatem w duzym stopniu jet zindywidualizowana i dostosowana do potrzeb konkretnego przedsiębiorstwa, co znaczy ze tyle jest form rachunkowości zarzadczej ile przedsiębiorstw.
Treścią informacji zarządczej są informacje i zarządzanie. Wartość informacji zależy od tego, jaki będzie miała wpływ na podjęte decyzje i jakie rezultaty uzyska przedsiębiorstwo z ich realizacji. Informacje są emitowane zarówno przez rachunkowość finansową, jak i zarządcza. Różnica miedzy tymi informacjami sprowadza się do systemu ich wykorzystywania. Sposób wykorzystywania informacji generowanych przez rachunkowość finansowa nie jest bliżej znany. Każdy odbiorca tych informacji wykorzystuje je w sposób tylko sobie właściwy. Natomiast informacje dostarczone przez rachunkowość zarządczą służą bezpośrednio odbiorcy informacji.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz