Rachunkowość finansowa a rachunkowość zarządcza

Nasza ocena:

5
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1302
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rachunkowość finansowa a rachunkowość zarządcza - strona 1 Rachunkowość finansowa a rachunkowość zarządcza - strona 2

Fragment notatki:


Rachunkowość finansowa a rachunkowość zarządcza Na podstawie wieloletnich doświadczeń zaczęto rozróżniać w rachunkowości dwa podstawowe kierunki:
rachunkowość finansową , informującą o stanie finansowo-majątkowym jednostki gospodarczej i osiągniętym przez nią wyniku finansowym
rachunkowość zarządczą , która zaspokaja potrzeby informacyjne kierownictwa jednostki w zakresie efektywności i skuteczności podejmowanych działań
Rachunkowość finansowa charakteryzuje się m.in. następującymi cechami (Gmytrasiewicz, Karmańska, Olchowicz 2002, s. 30-31):
informacje są prezentowane głównie na zewnątrz organizacji (kredytodawcy, inwestorzy, akcjonariusze, organy podatkowe)
jest regulowana prawnie, przez ustawę o rachunkowości, prawo podatkowe standardy międzynarodowe i krajowe, zarządzenia rządowe lub/i orzeczenia specjalnych organów nierządowych np. rozporządzenia Komisji Nadzoru Finansowego, Prezesa NBP itp.
ma retrospektywny charakter - informuje ex post
obowiązuje ją periodyzacja: rok finansowy, kwartał, miesiąc - analizowany okres to zazwyczaj rok
pomiarem objęte są głównie dane finansowe
podlega kontroli: rewizja księgowa, kontrola finansowa wewnętrzna i zewnętrzna
jej efektem są sprawozdania finansowe, które mają jednolity format i muszą być ujawniane oraz publikowane
dotyczy całego przedsiębiorstwa
jej cechy idealne to: obiektywizm, weryfikowalność, spójność
Rachunkowość zarządcza w istotny sposób różni się od rachunkowości finansowej, gdyż:
informacje są przeznaczone dla kierownictwa wewnętrznego przedsiębiorstwa
opiera się na miernikach zweryfikowanych przez rachunkowość finansową, ale ich dobór zależy od menedżerów przedsiębiorstwa
jest zorientowana na istotność, szybkość i koszt informacji
ma charakter prospektywny - jest zorientowana na przyszłość
uwzględnia elastyczne cykle finansowe, np. stopień realizacji zleceń, robót budowlanych - różne w zależności od potrzeb
pomiar obejmuje dane finansowe i niefinansowe (ilościowe i jakościowe)
kontrola polega na ocenie efektywności i skuteczności kierownictwa na podstawie różnych kryteriów i mierników
dotyczy działów i sekcji w przedsiębiorstwie
jest regulowana poprzez potrzeby menedżerów
jej efektem są sprawozdania wewnętrzne według ośrodków odpowiedzialności
jej cechy idealne to: istotność i użyteczność
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz