Podstawowe zagadnienia z rachunkowości

note /search

Funkcje rachunkowości

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Podstawowe zagadnienia z rachunkowości
Pobrań: 455
Wyświetleń: 2807

Funkcje rachunkowości Rachunkowość pełni w praktyce gospodarczej ważne funkcje (Micherda 2005, s. 14-16): informacyjną kontrolną analityczną stymulacyjną Funkcja informacyjna rachunkowości polega na dostarczaniu informacji niezbędnych do podejmowania decyzji w procesie zarządzania. Ich odbio...

Podstawowe zagadnienia z rachunkowości- wstęp

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Podstawowe zagadnienia z rachunkowości
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1960

Definicja rachunkowości przedstawiona przez Amerykańskie Stowarzyszenie Rachunkowości ( American Accounting Association ) opisuje rachunkowość jako proces identyfikowania, pomiaru i przekazywania informacji o treści ekonomicznej pozwalający na dokonywanie ocen i podejmowanie decyzji przez użytkow...

Podstawy prawne i wytyczne z zakresu rachunkowości

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Podstawowe zagadnienia z rachunkowości
Pobrań: 623
Wyświetleń: 2632

6 Podstawy prawne i wytyczne z zakresu rachunkowości 6.1 Ustawa o rachunkowości Obowiązującym w Polsce aktem prawnym, regulującym zagadnienia rachunkowości finansowej, jest Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, z późn...

Rachunkowość finansowa a rachunkowość zarządcza

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Podstawowe zagadnienia z rachunkowości
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1645

Rachunkowość finansowa a rachunkowość zarządcza Na podstawie wieloletnich doświadczeń zaczęto rozróżniać w rachunkowości dwa podstawowe kierunki: rachunkowość finansową , informującą o stanie finansowo-majątkowym jednostki gospod...

Zasady rachunkowości

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Podstawowe zagadnienia z rachunkowości
Pobrań: 651
Wyświetleń: 3010

Zasady rachunkowości Podstawowe normy (reguły) postępowania w rachunkowości, obejmujące zasadnicze koncepcje, konwencje oraz procedury, określone zostały jako zasady rachu nkowości. Najważniejsze z nich to (Olchowicz, 2006, s. 29-38...