Podstawowe zagadnienia z rachunkowości- wstęp

Nasza ocena:

5
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1841
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawowe zagadnienia z rachunkowości- wstęp - strona 1 Podstawowe zagadnienia z rachunkowości- wstęp - strona 2 Podstawowe zagadnienia z rachunkowości- wstęp - strona 3

Fragment notatki:


Definicja rachunkowości przedstawiona przez Amerykańskie Stowarzyszenie Rachunkowości ( American Accounting Association ) opisuje rachunkowość jako proces identyfikowania, pomiaru i przekazywania informacji o treści ekonomicznej pozwalający na dokonywanie ocen i podejmowanie decyzji przez użytkowni ków tych informacji (Świderska 2003, s. 1-1,1-2). Informacje, pochodzące z rachunkowości, jeżeli mają być przydatne w procesie podejmowania decyzji, powinny posiadać następujące cechy (Założenia koncepcyjne 2004, s. 56 za Olchowicz 2006, s. 39-40): zrozumiałość - informacje powinny być zrozumiałe i czytelne dla użytkowników, którzy posiadają wystarczającą wiedzę z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej oraz rachunkowości
przydatność - informacje, aby były użyteczne, muszą być przydatne przy podejmowaniu decyzji gospodarczych przez ich użytkowników; informacje pochodzące z rachunkowości dotyczące przeszłych okresów są podstawą do prognozowania sytuacji majątkowej i finansowej danej jednostki istotność - informacje są istotne, jeżeli ich pominięcie lub zniekształcenie mogłoby wpłynąć na decyzje gospodarcze podejmowane przez użytkowników na podstawie sprawozdań finansowych wiarygodność - informacja rachunkowa powinna być wolna od błędów, tzn. wiernie odzwierciedlać rzeczywistość gospodarczą neutralność - informacje tworzone w rachunkowości powinny być bezstronne, to znaczy wolne od wpływów określonych osób
terminowość - informacje powinny być podawane w miarę na bieżąco, bez zbędnej zwłoki, licząc się jednak z kosztami ich uzyskiwania; informacje spóźnione to informacje bezużyteczne kompletność - informacje powinny być kompletne, co oznacza, że żadna informacja, która jest istotna i użyteczna nie powinna być pominięta
porównywalność - informacje powinny być porównywalne w kolejnych okresach sprawozdawczych, to czyli oznaczać to samo i być w porównywalny sposób przedstawiane (poównywalność w czasie); użytkownicy powinni mieć także możliwość porównywania informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych różnych jednostek (porównywalność w przestrzeni)
Odbiorcami przekazywanych przez rachunkowość informacji są zarówno zarządzający organizacją, jak i podmioty znajdujące się w jej otoczeniu. Zarządzający (użytkownicy wewnętrzni) mogą mieć stały dostęp do informacji dostarczanych przez rachunkowość, natomiast użytkownicy zewnętrzni uzyskują informacje o organizacji przede wszystkim ze sprawozdań finansowych. Użytkownikiem wewnętrznym informacji pochodzących z rachunkowości jest przede wszystkim kadra kierownicza (zarząd), która sprawuje funkcje menedżerskie związku z majątkiem powierzonym jej w zarząd przez jego właścicieli. Użytkowników zewnętrznych informacji pochodzących z rachunkowości jest wielu. Są to przede wszystkim (Olchowicz 2006, s. 19-20, Śnieżek 2005, s.16-17): ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz