Funkcje rachunkowości

Nasza ocena:

5
Pobrań: 455
Wyświetleń: 2842
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Funkcje rachunkowości - strona 1 Funkcje rachunkowości - strona 2

Fragment notatki:


Funkcje rachunkowości Rachunkowość pełni w praktyce gospodarczej ważne funkcje (Micherda 2005, s. 14-16):
informacyjną
kontrolną
analityczną
stymulacyjną
Funkcja informacyjna rachunkowości polega na dostarczaniu informacji niezbędnych do podejmowania decyzji w procesie zarządzania. Ich odbiorcą jest zarząd, a także organy menedżerskie niższych szczebli zarządzania. Rachunkowość jest także ważnym źródłem informacji dla podmiotów zewnętrznych, m.in. inwestorów. Informacje pochodzące z rachunkowości, przekazywane urzędom statystycznym, stanowią natomiast podstawę obliczeń dokonywanych w skali gospodarki narodowej wykorzystywanych do sterowania gospodarką. Informacje tworzone przez rachunkowość są prezentowane okresowo w sprawozdaniach finansowych. Funkcja kontrolna rachunkowości polega na ochronie mienia i obejmuje:
bierną ochronę mienia przed kradzieżą i zniszczeniem
aktywne oddziaływanie na taki przebieg działalności gospodarczej, który umożliwia osiąganie najbardziej korzystnych wyników przy eliminacji niegospodarności i marnotrawstwa
Sprawowanie ochrony mienia przed kradzieżą i zniszczeniem jest możliwe dzięki prawidłowo prowadzonej dokumentacji. Systematycznie sprawowana kontrola mienia przez dokumentację i ewidencję jest okresowo weryfikowana przez inwentaryzację.
Aktywna strona kontrolnej funkcji rachunkowości realizuje się poprzez jej współudział w ujawnianiu strat spowodowanych przestępczością, niedbalstwem i niegospodarnością oraz w aktywnym uczestnictwie w zarządzaniu działalnością gospodarczą. Funkcja analityczna rachunkowości polega na interpretacji, przez dodatkowe czynności obrachunkowe i analityczne, danych liczbowych dostarczanych przez rachunkowość. Informacje te są zbiorczo prezentowane w postaci sprawozdań. Analityczna funkcja rachunkowości jest ściśle powiązana z funkcją kontrolną i informacyjną. Analiza danych liczbowych dostarczanych przez rachunkowość jest bowiem pogłębieniem kontroli, a rezultatem analizy są wnioski, posiadające dodatkowe walory informacyjne. Funkcja stymulacyjna rachunkowości polega na pobudzaniu podmiotów gospodarczych do aktywnego działania. Stymulacyjna funkcja rachunkowości wiąże się ściśle z wszystkimi pozostałymi funkcjami pełnionymi przez ten system, choć najwyraźniej akcentuje się ten związek z funkcją informacyjną. Rachunkowość może działać aktywnie (stymulująco) nie tylko przez informacje dostarczane dla celów podejmowania decyzji na różnych szczeblach zarządzania, lecz także w sferze kontroli i analizy działalności gospodarczej.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz