Istota, struktura i podstawy prawne rachunkowości

Nasza ocena:

3
Pobrań: 490
Wyświetleń: 2968
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Istota, struktura i podstawy prawne rachunkowości - strona 1  Istota, struktura i podstawy prawne rachunkowości - strona 2

Fragment notatki:


Istota, struktura i podstawy prawne rachunkowości
  Rachunkowość - uniwersalny, elastyczny system informacyjno - kontrolny, który odzwierciedla przebieg i rezultaty działalności podmiotów i jest podstawą podejmowania decyzji gospodarczych.
  Uniwersalność rachunkowości wyraża się w możliwości jej stosowania w różnych warunkach działania podmiotu. Nie ma znaczenia, jak wielkie jest przedsiębiorstwo. Jest to także możliwość pełnienia przez rachunkowość wielu funkcji oraz stosowania różnych technik i form rozliczeniowych.
  Elastyczność - możliwość dostarczania informacji o różnym stopniu szczegółowości.
  Funkcje rachunkowości Funkcja informacyjna Rachunkowość to najbogatsze źródło informacji o działalności podmiotów gospodarczych. Z informacji tych korzystają również zarządzający firmą. Funkcja kontrolna Czynna (aktywna) - polega na oddziaływaniu na racjonalne wykorzystanie zasobów przedsiębiorstwa w celu wyeliminowania marnotrawstwa i niegospodarności Bierna - polega na zabezpieczeniu majątku przed kradzieżą i zniszczeniem Funkcja analityczna Polega na interpretacji danych liczbowych pochodzących z rachunkowości poprzez dokonywanie dodatkowych czynności analitycznych i obrachunkowych. Wzbogaca funkcję kontrolną i rozbudowuje funkcję informacyjną.
  Struktura rachunkowości Struktura przedmiotowa rachunkowości Należy odwołać się do przedmiotu rachunkowości, czyli struktury działalności gospodarczej. 3 rachunki cząstkowe: Rachunek zasobów Majątek i kapitał. Ujęciem sprawozdawczym jest bilans . Rachunek strumieni Koncentruje się na elementach kształtujących wynik finansowy (koszty, przychody, straty nadzwyczajne i zyski nadzwyczajne). Znajdują odzwierciedlenie w rachunku zysków i strat Rachunek czynników Pozytywne i negatywne czynniki wywierające wpływ na wynik finansowy (zysk lub stratę). Sprawozdawcze odzwierciedlenie: rachunek przepływów pieniężnych Struktura funkcjonalna rachunkowości Rachunkowość finansowa Tworzy informacje dotyczące przeszłej działalności przedsiębiorstwa, które są emitowane do odbiorców zewnętrznych za pośrednictwem sprawozdań finansowych. Zaspokaja potrzeby informacyjne zewnętrznych odbiorców. Jest regulowana prawnie ustawą o rachunkowości z 29.09.1994r. Rachunkowość zarządcza Tworzy informacje wykorzystywane w procesie podejmowania decyzji gospodarczych w przedsiębiorstwie. Struktura formalna rachunkowości  
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz