Istota, struktura i funkcje rachunkowości

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1456
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Istota, struktura i funkcje rachunkowości - strona 1

Fragment notatki:

Istota, struktura i funkcje rachunkowości. Rachunkowość - system ciągłego w czasie ujmowania, grupowania, prezentowania i interpretowania wyrażonych w pieniądzu, bilansujących się, ogólnych i szczegółowych, informacji o sytuacji finansowo-majątkowej i działalności gospodarczej przedsiębiorstwa.
Przedmiot rachunkowości: Zasoby majątkowe (aktywa) i źródła ich finansowania (pasywa) Procesy gospodarcze (zakup, produkcja, sprzedaż) Wyniki działalności (zysk, strata)
Części składowe rachunkowości:
Księgowość ( ewidencja)
Rachunek kosztów i wyników
Sprawozdawczość
Metody rachunkowości: Metoda podmiotowa - system rachunkowości zajmuje się informacjami z punktu widzenia konkretnego podmiotu, ( Np. przedsiębiorstwo A sprzedaje B towary  z punktu widzenia A, przeprowadziło ono transakcję sprzedaży, natomiast B przeprowadziło transakcję zakupu ). Rozpatrujemy sytuację z punktu widzenia konkretnego podmiotu. Metoda bilansowa - ma zastosowanie w innych dziedzinach, ma podstawowe znaczenie. System rachunkowości został na niej zbudowany. Polega na równoważnym ujmowaniu zjawisk zachodzących w podmiocie. Będzie przewijała się w każdej informacji.
Funkcje rachunkowości w skali mikroekonomicznej: Informacyjna - dostarcza określonych informacji o sytuacji finansowo-majątkowej. Kontrola - można porównać stan rzeczywisty z zamierzonym. Sprawozdawcza - prezentuje informacje w formie sprawozdania finansowego. Analityczna - informacje pozwalają na przeprowadzanie szeregu analiz. Statystyczna - dane są wykorzystywane w statystykach państwowych.
Podstawy prawne rachunkowości:
Krajowe: Ustawa o rachunkowości - uchwalona w 1994 roku Krajowe standardy rachunkowości (standard - wzorzec)
Międzynarodowe: Dyrektywy Unii Europejskiej - dotyczą głównie sprawozdawczości Międzynarodowe Standardy Rachunkowości i Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz