Rachunkowość zarządcza.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1393
Wyświetleń: 5649
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rachunkowość zarządcza.  - strona 1 Rachunkowość zarządcza.  - strona 2 Rachunkowość zarządcza.  - strona 3

Fragment notatki:
...Współczynnik elastyczności kosztów (e)
określa o ile procent zmieni się wysokość kosztów po zmianie rozmiarów działalności o 1%
i wynosi dla kosztów:
- zmiennych proporcjonalnych – 1,
- zmiennych progresywnych - 1,
- zmiennych degresywnych – 0


(…)

… przy produkcji jednego produktu (głównego) powstają inne produkty  (uboczne)
Kalkulacje wielostopniowe • procesowa - produkcja masowa i wielkoseryjna przechodząca przez wiele następujących po sobie procesów produkcyjnych • fazowa - produkcja zorganizowana jest w postaci faz i kalkuluj się półfabrykaty w poszczególnych fazach produkcji
Rachunek kosztów procesu: - koszty jakości produkcji, - koszty utrzymania zapasów produkcji, - koszty sprzedaży (wg produktów, rynków, klientów), - koszty procesów elementarnych i głównych. Rachunek kosztów działań: - przyporządkowanie kosztów pośrednich do działań i procesów, - koszty bezpośrednie w rachunku standardowym. Rachunek kosztów celu: - niezmienność planowanego wyniku ze sprzedaży produktu, - niezmienność rynkowej ceny produktu, - koszty produkty muszą być zachowane…
…:  • wykorzystanie nominalnych i średniorocznych wielkości, • nieuwzględnienie zmiennej w czasie wartości pieniądza
Dyskontowe (dynamiczne) metody oceny inwestycji: - wartość zaktualizowana netto (NPV), - wewnętrzna stopa zwrotu (IRR), - wskaźniki efektywności inwestycji (ogólnej, rentowności, nakładochłonności) - zdyskontowany okres zwrotu. Przy metodach dyskontowych określamy: - okres życia projektu (= okres…
… utraconych korzyści, 3. wartość NPV różnych projektów jest mierzona wartością bieżącą Wewnętrzna stopa zwrotu IRR (Internal Rate of Return)jest rzeczywistą stopą rentowności ocenianego projektu inwestycyjnego (jest względną miarą oceny efektywności projektu). Jest to stopa procentowa (dyskontowa) przy której NPV =0. IRR = i1 + (PV x (i2 - i1))/PV +NV, gdzie: IRR - wewnętrzna stopa zwrotu, i1 - poziom stopy…
….
Metody podziału kosztów całkowitych na koszty stałe i zmienne: Metoda księgowa - rozpatrują się poszczególne pozycji kosztów oraz ich związek przyczynowo-skutkowy  z wielkością produkcji, Metoda odchyleń krańcowych - polega na wybraniu najwyższego (max) i najniższego (min) poziomu produkcji oraz porównaniu kosztów całkowitych dla tych dwóch poziomów, Metoda analizy regresji  (metoda najmniejszych
… progu rentowności na zmianę danego czynnika
Dźwignia operacyjna - wyjaśnia jak za pomocą niewielkiego wzrostu sprzedaży można uzyskać odpowiednio wyższy przyrost wielkości zysku Wysoki udział kosztów zmiennych w strukturze kosztów- mała dźwignia operacyjna Wysoki udział kosztów stałych w strukturze kosztów- duża dźwignia operacyjna Stopień dźwigni operacyjnej - stosunek marży pokrycia do zysku…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz