Rachunek kosztów - Metoda księgowa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 581
Wyświetleń: 4844
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rachunek kosztów - Metoda księgowa - strona 1 Rachunek kosztów - Metoda księgowa - strona 2 Rachunek kosztów - Metoda księgowa - strona 3

Fragment notatki:


...Metody podziału kosztów całkowitych na koszty stałe i zmienne:
Metoda księgowa – rozpatrują się poszczególne pozycji kosztów oraz ich związek przyczynowo - skutkowy z wielkością produkcji,
Metoda odchyleń krańcowych – polega na wybraniu najwyższego (max) i najniższego (min) poziomu produkcji oraz porównaniu kosztów całkowitych dla tych dwóch poziomów, 
Metoda analizy regresji  (metoda najmniejszych kwadratów) – polega na znalezieniu takiego równania linii regresji (koszty całkowity-wielkość produkcji), aby suma kwadratów odległości między danymi rzeczywistymi a linią była najmniejsza,
Metoda analizy techniczno-technologicznej – zakwalifikowanie kosztów na podstawie znajomości procesów technologicznych, mechanizmów i przyczyn powstawania kosztów...

...Kalkulacja podziałowa  kosztów bezpośrednich (zmiennych) i zmiennych kosztów wydziałowych:
• prosta – w jednostkach produkujących masowo jednorodny produkt przy zastosowaniu prostych procesów technologicznych,
• współczynnikowa – w jednostkach gospodarczych o produkcji masowej wieloasortymentowej (produkcja z podobnych materiałów, na podobnych maszynach produkcyjnych i przy zastosowaniu podobnych procesów technologicznych)
• odjemna (sprężona, łączna)– w wyniku stosowanego procesu technologicznego przy produkcji jednego produktu (głównego) powstają inne produkty  (uboczne)
Kalkulacje wielostopniowe
• procesowa – produkcja masowa i wielkoseryjna przechodząca przez wiele następujących po sobie procesów produkcyjnych
• fazowa – produkcja zorganizowana jest w postaci faz i kalkuluj się półfabrykaty w poszczególnych fazach produkcji...
 "" """""" "  &&""""""""""  " " """& " " ""           " " """& "" ""  ""  " "   "      " "   "           " "

(…)

… się półfabrykaty w poszczególnych fazach produkcji
Wykład VI. Odmiany rachunku kosztów + wykład 2, Z. Kes
4.1 Rachunek kosztów pełnych (RKP): struktura kosztów, wady i zalety, wynik fin.
4.2 Rachunek kosztów zmiennych (RKZ)- struktura kosztów, wady i zalety, wynik fin.
4.3 Rachunek kosztów standardowych (RKS)
4.4 Nowoczesne rachunki kosztów
RACHUNEK KOSZTÓW         Koncepcje tradycyjne                            Koncepcje  nowoczesne Rachunek kosztów pełnych                                  Rachunek kosztów procesu Rachunek kosztów zmiennych                              Rachunek kosztów działań (ABC)  Rachunek kosztów standardowych              Rachunek kosztów celu (target costing) Rachunek kosztów procesu: - koszty jakości produkcji, - koszty utrzymania zapasów produkcji, - koszty sprzedaży (wg produktów, rynków…
… zmniejsza wpływ zapasów na wynik na sprzedaży.
Rachunek kosztów zmiennych nieprzydatny jest dla rachunkowości finansowej, gdyż nie spełnia zasady współmierności przychodów i kosztów.
Rachunek kosztów zmiennych ułatwia podejmo­wanie decyzji cenowych oraz podejmowanie decyzji w warunkach ograniczonych czynników produkcji.
 
Rachunek kosztów zmiennych pozwala przenosić część kompetencji na niższe szczeble…
… wyznaczonym przez wskazane parametry.
Rachunek kosztów zmiennych „Rachunek kosztów zmiennych"- to rachunek w którym odrębnym procedurom rozliczeniowo - kalkulacyjnym poddaje się koszty zmienne i koszty stałe, przy czym: • koszty zmienne są rozliczane na produkty i według nich następuje wycena zapasów i produktów, • koszty stałe - grupowane w celach kontrolnych w miejscach ich powstania, są następnie w całości zaliczane do kosztów okresu i odnoszone w 100% na rachunek zysków i strat. Poddanie odrębnym procedurom ewidencyjnym i rozliczeniowym kosztów zmiennych i stałych powoduje dwu- i wielostopniowe oraz wieloblokowe formy rachunku wyników. 
Wady i zalety rachunku kosztów pełnych i rachunku kosztów zmiennych
Zalety
Wady
Rachunek kosztów pełnych
Rachunek kosztów pełnych lepiej kalkuluje koszt…
… i energii, Usługi obce, Wynagrodzenia, Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników, Podatki i opłaty, Pozostałe koszty rodzajowe)- odpowiedź na pytanie "Jaki koszty?"
Różne konta -------> Konta zesp. 5 - Koszty według typów działalności(Koszty działalności podstawowej, K. dz. pomocniczej, K. ogólnego zarządu, K. wydziałowe, K. zakupu, K. sprzedaży)- odpowiedź na pytanie "Gdzie powstały…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz