Pytania z egzaminu - Wydatek

Nasza ocena:

3
Pobrań: 427
Wyświetleń: 1575
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania z egzaminu - Wydatek - strona 1

Fragment notatki:

Zakup za gotówkę drobnych materiałów biurowych wydanych bezpośrednio do produkcji można zakwalifikować jako :
Wydatek będący jednocześnie kosztem
Wydatek nie stanowiący kosztu
Koszt bez ponoszenia wydatku
Informacji o miejscach powstania kosztu dostarcza ewidencja :
Kosztów w układzie rodzajowym
Kosztów w układzie stanowiskowym
Kosztów w układzie przedmiotowym
Wartość produkcji w toku można ustalić jako :
Saldo Ct konta „Koszty działalności podstawowej”
Saldo Dt konta „Koszty działalności podstawowej”
Saldo Dt konta „Rozliczenie kosztów”
Zarządzanie kosztami wg ośrodków odpowiedzialności możliwe jest przy prowadzeniu ewidencji kosztów:
w układzie funkcjonalnym (wg miejsca powstawania)
w układzie rodzajowym
w układzie kalkulacyjnym (wg produktów)
Przy ewidencji kosztów tylko w układzie stanowiskowym wynik finansowy może być ustalony:
Tylko wariantem porównawczym
Tylko wariantem kalkulacyjnym
Zarówno wariantem porównawczym jak i kalkulacyjnym
W rachunku kosztów pełnych koszt własny sprzedanych wyrobów obejmuje sobą :
Koszty bezpośrednie zmienne i uzasadnioną część kosztów stałych produkcji
Koszty bezpośrednie i uzasadnioną część kosztów pośrednich produkcji
Koszty wytworzenia sprzedanych wyrobów, koszty ogólnego zarządu i koszty sprzedaży.
Jednostkowy zmienny koszt wytworzenia produktu :
Jest zawsze jest niższy od jednostkowego (technicznego) kosztu wytworzenia
Jest zawsze wyższy od jednostkowego (technicznego) kosztu wytworzenia
Jest równy jednostkowemu (technicznemu) kosztowi wytworzenia
Koszty zmienne w przeliczeniu na jednostkę produkcji są :
Wielkością zmienną (opisano na str.44-46 - dot. książki „Podst. rach. zarządczej”
Wielkością skokowo zmienną
Wielkością stałą
Koszty, których nie można w sposób bezpośredni na podstawie dokumentów księgowych ………. i jest to ekonomicznie nieuzasadnione to :
Koszty bezpośrednie produktów
Koszty okresu
Koszty pośrednie produktów
Jednostka gospodarcza produkuje przy zastosowaniu tych samych technologii wyroby A i B.
Do obliczenia rzeczywistego kosztu ich wytworzenia może być zastosowana :
Kalkulacja procesowa
Kalkulacja podziałowa ze współczynnikami
Kalkulacja podziałowa prosta


(…)

… sprzedaży (110 zł) o 10% i jednoczesnej obniżce jednostkowego kosztu zmiennego o 5%.
13 350
Obliczyć wskaźnik marży pokrycia w stosunku do pierwotnych założeń. 0,18
Zad. 2.
Przedsiębiorstwo produkcyjne prowadzi oprócz rachunku kosztów pełnych także rachunek kosztów zmiennych. Wybrane dane z ksiąg rachunkowych za maj 2010 Koszty produkcji podstawowej 50 400 zł.
Koszty wydziałowe 35 000 zł.
W tym :
- zmienne…
…) wynik ze sprzedaży wg zasad rachunku kosztów pełnych i kosztów zmiennych.
Ad. 1.
Rachunek kosztów pełnych Rachunek kosztów zmiennych
Jednostkowy koszt wytworzenia Jednostkowy koszt zmienny
Koszt prod. podst. 50 400 50 400
Koszty wydział. 35 000 Koszty wydział. Tylko zmienne 28 000
Razem : 85 400 : 1 400 szt. = 61 zł. 78 400 : 1 400 = 56 zł.
Przychody ze sprzedaży 900 x 92 zł = 82 800 Przychody…
… prostej kosztów i prostej dochodów
Punkt przecięcia prostej kosztów całkowitych i prostej przychodów
Punkt przecięcia prostej przychodów i prostej kosztów stałych
W punkcie krytycznym (progu rentowności) skumulowana (całkowita) marża pokrycia :
Jest równa zmiennym kosztom produkcji
Jest równa przychodom ze sprzedaży
Jest równa kosztom stałym
Zad. 1.
Przedsiębiorstwo wytwarza jednorodny produkt…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz