Zadania z kolokwium

Nasza ocena:

5
Pobrań: 987
Wyświetleń: 2044
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zadania z kolokwium - strona 1 Zadania z kolokwium - strona 2

Fragment notatki:

ZESTAW 1
Zadanie 1
(4 pkt)
Założenia:
- przedsiębiorstwo produkuje jeden rodzaj wyrobu,
- roczne koszty stałe produkcji 1 000 zł,
- roczne stałe koszty zarządu 200 zł,
- jednostkowy koszty zmienny wytworzenia 3 zł,
- jednostkowy zmienny koszt sprzedaży 1 zł,
- jednostkowa cena sprzedaży 8 zł,
- roczna wielkość sprzedaży 2 000 szt.
Należy dokonać stosownych obliczeń i wskazać (odpowiedzi należy wpisać do ramki):
1) Jednostkowy pełny koszt wytworzenia wynosi
2) Jaka wielkość sprzedaży oznacza próg rentowności?
3) Należy obliczyć o ile zmieni się próg rentowności, gdy cena sprzedaży spadnie do 6 zł, a koszty stałe spadną do
800 zł.
Czy zmiana ta jest dla firmy korzystna, czy nie?
4) Na jakim minimalnym poziomie należy wyznaczyć cenę sprzedaży, jeżeli koszty (stałe i zmienne) wzrosną o
10% w stosunku do założeń pierwotnych, a jednostka planuje zachować sprzedaż na poziomie 2 000 sztuk.
Zadanie 2
(4 pkt)
Przedsiębiorstwo produkcyjne stosuje rachunek kosztów pełnych poniosło w bieżącym roku stałe koszty
pośrednie wytworzenia w wysokości 750 zł, koszty zarządu 150 zł, zmienny koszt wytworzenia 12 zł/kg oraz
zmienne koszty sprzedaży 3 zł/kg. W bieżącym roku wyprodukowano 300 kg wyrobów X, a sprzedano 240 kg po
22,50 zł/kg na początku roku nie występowała ani produkcja w toku, ani zapas wyrobów gotowych.
W rachunku kosztów pełnych:
1) Wynik ze sprzedaży ma wartość
…............
2) Zapas końcowy wyrobów gotowych ma wartość
…............
3) Jednostkowy koszt wytworzenia wynosi
…............
4) Wartość kosztów aktywowanych wynosi
…............
Zadanie 3
Założenia:
(2 pkt)
Jednostkowa cena sprzedaży
18 zł
Koszty: Zmienne wytworzenia
12 zł/szt
Zmienne sprzedaży
2 zł/szt
Stałe pośrednie produkcji
20 000 zł
Stałe zarządu
2 000 zł
Firma rozważa dwa warianty:
a) wytwarzanie i sprzedaż 7 000 sztuk produktów,
b) sprzedaż 6 000 sztuk po cenie wyższej o 1 zł od podanej w założeniach
Który z wariantów (a czy b) jest korzystniejszy dla podmiotu? Należy przeprowadzić odpowiednie obliczenia i
uzasadnić swoją odpowiedź.
ZESTAW 2
Zadanie 1
Założenia:
(2 pkt)
Jednostkowa cena sprzedaży
18 zł
Koszty:
Zmienne wytworzenia
12 zł/szt
Zmienne sprzedaży
1 zł/szt
Stałe pośrednie produkcji
20 000 zł
Stałe zarządu
4 000 zł
Firma rozważa dwa warianty:
a) wytwarzanie i sprzedaż 7 000 sztuk produktów,
b) sprzedaż 8 000 sztuk po cenie niższej o 1 zł od podanej w założeniach
Który z wariantów (a czy b) jest korzystniejszy dla podmiotu? Należy przeprowadzić odpowiednie obliczenia i
uzasadnić swoją odpowiedź.
Zadanie 2
(4 pkt)
Przedsiębiorstwo produkcyjne wytwórczym jednostkowy zmienny koszt wytworzenia wynosi 8 zł. Koszt zmienny
sprzedaży wynosi 2 zł/szt. Koszty stałe pośrednie wytworzenia wynoszą 500 000 zł rocznie, a koszty ogólnego
zarządu 100 000 zł rocznie. Na początku okresu nie było zapasów produkcji w toku i wyrobów gotowych. W
bieżącym roku produkcja wynosiła 200 000 sztuk, z czego sprzedano 160 000 szt po cenie 15 zł/szt.
Stosując rachunek kosztów zmiennych należy obliczyć ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz