Struktury i systemy rachunku kosztów- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 532
Wyświetleń: 2387
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Struktury i systemy rachunku kosztów- opracowanie - strona 1 Struktury i systemy rachunku kosztów- opracowanie - strona 2 Struktury i systemy rachunku kosztów- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Struktury i systemy rachunku kosztów
Struktury rachunku kosztów - najczęściej są to struktury:
Rodzajowa (jaki rodzaj zasobu został zużyty)
Podmiotowa (gdzie zużyto zasoby)
Przedmiotowa (na co rozliczono koszty)
Systemy rachunku kosztów - rozwiązania modelowe, wspomagające zarządzanie podmiotem
Klasyfikacja systemów rachunku kosztów:
Ze względu na stopień zróżnicowania produktów (system rachunku kosztów odzwierciedla przyjętą metodę kalkulacji kosztu wytworzenia)
Ze względu na zakres kosztów produktu:
Rachunek kosztów pełnych
Rachunek kosztów zmiennych
Ze względu na stopień normowania kosztów:
Rachunek kosztów rzeczywistych
Rachunek kosztów standardowych (normatywnych)
Rachunek kosztów normalnych
Rachunek kosztów docelowych
WYKŁAD 2
Rachunek kosztów pełnych (absorpcyjny rachunek kosztów, tradycyjny rachunek kosztów)
Zgodny z zasadami sprawozdawczości zewnętrznej
Wszystkie koszty produkcji są rozliczane na wytworzone produkty gotowe i produkcję nie zakończoną
Wszystkie koszty wytworzenia są proporcjonalne do wielkości produkcji
Koszty nieprodukcyjne (zarządu i sprzedaży) nie są wliczane do kosztów wytworzenia, nie obciążają zapasu wyrobów gotowych, lecz są bezpośrednio odnoszone na wynik finansowy
Wynik finansowy stanowi różnicę między przychodami ze sprzedaży a kosztami własnymi sprzedanych produktów
Rachunek kosztów pełnych Funkcjonalny rachunek zysków i strat
Rachunek kosztów zmiennych (behawioralny rachunek kosztów, rachunek kosztów częściowych)
Podział kosztów (produkcyjnych i nieprodukcyjnych) na stałe i zmienne
Podstawowe założenie: tylko część kosztów wytwarzania (bezpośrednie i pośrednie zmienne) jest proporcjonalna do wielkości produkcji
Koszty stałe pośrednie wytwarzania (koszty wydziałowe) nie obciążają produktów; w okresie poniesienia są odnoszone w całości na wynik finansowy okresu sprawozdawczego
Wszystkie koszty zarządu, sprzedaży w całości odnoszone są na wynik finansowy
Kalkulacja jednostkowego kosztu wytworzenia oraz wycena zapasów odbywa się na poziomie zmiennego kosztu wytworzenia
Wynik finansowy obliczany jest jako różnica między zrealizowaną marżą pokrycia a kosztami stałymi okresu sprawozdawczego
Jednostkowa marża pokrycia jest miarą rentowności poszczególnych produktów, służy do ustalania jednostkowego kosztu oraz wyjściowego poziomu cen produktów
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz