Trzy stopnie płynności aktywów

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 469
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Trzy stopnie płynności aktywów - strona 1 Trzy stopnie płynności aktywów - strona 2

Fragment notatki:

TRZY STOPNIE PŁYNNOŚCI AKTYWÓW
1. Wysoka płynność - gotówka, lokaty a'vista, waluty obce, papiery wartościowe do obrotu, czeki, weksle, zapasy zbywalne „od ręki”.
2. Średnia płynność - Należności gwarantowane, płatne w terminie 3 miesiące, papiery wartościowe nie notowane w obrocie publicznym (trudniej zbywalne), część zapasów
3. Niska płynność - pozostałe należności, pozostałe zapasy ZASADY WYCENY AKTYWÓW OBROTOWYCH
Podstawa wyceny: zapasy = cena nabycia lub koszt wytworzenia; na dzień bilansowy = nie wyższe od ich cen sprzedaży netto; należności i udzielone pożyczki = kwota nominalna; na dzień bilansowy = kwota wymaganej zapłaty
inwestycje krótkoterminowe = niższa z dwóch: cena nabycia lub wartość (cena) rynkowa, bądź też wartość godziwa, gdy nie istnieje rynek cena nabycia = cena zakupu - (VAT, podatek akcyzowy) + koszty zakupu + obciążenia publicznoprawne (import) cena zakupu - wartość zafakturowana, dotycząca przedmiotu transakcji
koszty zakupu - ponoszone w związku z transakcją np. transport, ubezpieczenie, opłaty maklerskie itp.
wartość godziwa - kwota, za jaką dany składnik aktywów mógłby być wymieniony, a zobowiązanie uregulowane na warunkach transakcji rynkowej, między zainteresowanymi dobrze poinformowanymi, nie powiązanymi ze sobą stronami
W przypadku długotrwałego przygotowania towaru lub produktu do sprzedaży lub długotrwałego okresu jego przygotowywania: cena nabycia = koszt wytworzenia + koszt obsługi zobowiązań
4. Wycena zapasów (dodatkowo):
• materiały lub towary - także według cen zakupu = następuje wliczenie kosztów zakupu w koszty bieżącej działalności
produkty w toku produkcji - w wysokości kosztów: bezpośrednich, materiałów lub też nie jest wyceniana (gdy jest niewielka i nie zniekształca „true & fair view”)
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz