Nieruchomosci inwestycyjne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 63
Wyświetleń: 966
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Nieruchomosci inwestycyjne - strona 1 Nieruchomosci inwestycyjne - strona 2 Nieruchomosci inwestycyjne - strona 3

Fragment notatki:

MSR 40 NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNE 1. CEL STANDARDU - reguluje zasady ujmowania aktywów inwestycyjnych innych niż finansowe i precyzuje, jakie informacje należy ujawniać.
2. NIERUCHOMOŚĆ INWESTYCYJNA to: grunt, budynek lub część budynku, którą przedsiębiorstwo traktuje jako ……………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………, przy czym nieruchomość taka nie może być:
wykorzystywana przy produkcji, dostawach towarów, świadczeniu usług lub czynnościach administracyjnych,
przeznaczona na sprzedaż w ramach zwykłej działalności przedsiębiorstwa.
* Zgodnie z poprawką z 2008 roku zakresem MSR 40 objęto także środki trwałe w budowie przeznaczone do użytkowania jako nieruchomości inwestycyjne.
Nieruchomości inwestycyjne należy odróżnić od nieruchomości traktowanych jako środek trwały.
W przypadku nieruchomości wykorzystywanych tylko w części do czerpania korzyści ekonomicznych, w pozostałej zaś - do podstawowej działalności operacyjnej obie części należy potraktować …………………, pod warunkiem, że każda z wyodrębnionych części …………………………………………………………………………………………………... W przeciwnym razie całą nieruchomość kwalifikuje się do inwestycji, tylko gdy nieznaczny jej fragment jest zajmowany przez właściciela.
Przykład 1 ) Jednostka nabyła budynek, który ma 12 kondygnacji (wraz z parterem) za 2.400.000 zł. Budynek ten przeznaczyła na wynajem, z tym że na parterze i 1 piętrze mieszczą się pomieszczenia biurowe (zarząd jednostki, księgowości i administracji).
Zakwalifikuj budynek do odpowiedniej kategorii aktywów. Ze względu na fakt, że budynek jest w części wykorzystywany przez jednostkę to (nie stanowi w ogóle inwestycji / stanowi w całości środek trwały/ stanowi w części inwestycję a w części środek trwały).
W bilansie jednostka ujawni więc budynek w pozycji (ach)……………………………………………..
…………………………………………………w wartości (ach)………………………………………..
3. WYCENA NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNYCH a) Ujęcie początkowe Przedsiębiorstwo ujmuje w aktywach nieruchomość inwestycyjną, wyceniając ją:
…………………………………………………..
………………………………………… …………… … Cena nabycia obejmuje …………………………………………………………………………………


(…)

… ekonomicznej użyteczności. Stopa amortyzacji 2%. Wartość godziwa na dzień bilansowy wynosi 4.200.000 zł. Ustal wartość początkową nieruchomości. Dokonaj wyceny inwestycji na dzień bilansowy, przyjmując model oparty na wartości godziwej oraz podaj sposób ujęcia jej skutków w księgach rachunkowych jednostki. Wartość początkowa nieruchomości wynosi ……………………………….
Wartość na dzień bilansowy ………………………………..
Dokonując wyceny na dzień bilansowy, jednostka musi utworzyć………..……………………………..
w kwocie ……………………………………., który odniesie w ……………………………………….
Przykład 3) Na wybudowanie budynku jednostka poniosła koszty w wysokości 2.500.000 zł. Budynek w całości przeznaczyła na wynajem, przy czym podstawowym rodzajem działalności jednostki jest produkcja okien. Po roku zainstalowano w całym budynku klimatyzację (koszt 100.000 zł), co znacznie podniosło standard wynajmowanych pomieszczeń, a tym samym cenę za wynajem, lecz nie wydłużyło okresu ekonomicznej użyteczności. Okres amortyzacji budynków w tej jednostce wynosi 40 lat. Wartość godziwa na dzień bilansowy I = 2.580.000 a na dzień bilansowy II = 2.730.000 zł. Rok I Wartość początkowa = ……………………………………………………….
Wartość bilansowa = …………………………………………………………
W rachunku…
… z tytułu odsetek w okresie kredytowania.
Koszt wytworzenia nieruchomości zbudowanej przez jednostkę powiększają: …………………………………………………………………..……………………………………… (np., związane z powstającym obiektem odsetki od różnego rodzaju zobowiązań , różnice kursowe).
Wartość początkową należy powiększyć również o ……………………………………………….pod warunkiem, że w wyniku ich poniesienia jednostka uzyska w przyszłości korzyści…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz