Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 2933
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa - strona 1 Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa - strona 2 Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa - strona 3

Fragment notatki:...Kredyt kupiecki (handlowy) udzielany jest przez sprzedawcę nabywcy w transakcjach między przedsiębiorstwami i ma formę odroczenia zapłaty w stosunku do daty sprzedaży. Z punktu widzenia warunków, na jakich jest pozyskiwany, można wyróżnić klasyczną oraz nieklasyczną postać kredytu kupieckiego.
W klasycznej postaci kredytu nabywca ma możliwość uzyskania skonta, jeżeli zapłaci wkrótce po dacie sprzedaży. Natomiast w przypadku gdy będzie chciał korzystać z odroczenia płatności obowiązuje go zapłata w pełnej wysokości. W tym przypadku możemy wyróżnić część bezpłatną kredytu - w okresie w którym można otrzymać skonto (okres manipulacyjny – tzw. „okres skonta”) oraz płatną - część kredytu jaka przekracza kredyt bezpłatny.
W nieklasycznej postaci kredytu sprzedawca nie daje możliwości otrzymania skonta za wcześniejszą płatność. Ta forma kredytu zdecydowanie dominuje w transakcjach między przedsiębiorstwami w Polsce. ...

...Koszt kredytu kupieckiego zależy od jego formy. I tak przy klasycznej postaci kredytu kosztem będzie nieskorzystanie ze skonta, co daje możliwość dokonania zapłaty w odroczonym terminie. Roczny koszt kredytu kupieckiego jest liczony wg formuły :
7. Zalety i wady leasingu
a) ZALETY
· wpłatę początkową i raty leasingowe w całości wliczyć można w koszty uzyskania przychodu
· podatek VAT naliczany jest od poszczególnych opłat leasingowych z osobna , przez co nie ma konieczności płacenia go w całości na początku umowy , jak to ma miejsce w umowach sprzedaży ratalnej
· leasing nie ogranicza możliwości korzystania przez leasingobiorcę z tradycyjnych form pozyskania środków na inwestycje , np: kredytu bankowego
· zapewnia dostęp do najnowszej techniki i technologii bez angażowania własnych środków kapitałowych przy użyciu nowego sprzętu ...

KREDYT KUPIECKI - JAKO ŹRÓDŁO FINANSOWANIA
Kredyt kupiecki (handlowy) udzielany jest przez sprzedawcę nabywcy w transakcjach między przedsiębiorstwami i ma formę odroczenia zapłaty w stosunku do daty sprzedaży. Z punktu widzenia warunków, na jakich jest pozyskiwany, można wyróżnić klasyczną oraz nieklasyczną postać kredytu kupieckiego.
W klasycznej postaci kredytu nabywca ma możliwość uzyskania skonta, jeżeli zapłaci wkrótce po dacie sprzedaży. Natomiast w przypadku gdy będzie chciał korzystać z odroczenia płatności obowiązuje go zapłata w pełnej wysokości. W tym przypadku możemy wyróżnić część bezpłatną kredytu - w okresie w którym można otrzymać skonto (okres manipulacyjny - tzw. „okres skonta”) oraz płatną - część kredytu jaka przekracza kredyt bezpłatny.
W nieklasycznej postaci kredytu sprzedawca nie daje możliwości otrzymania skonta za wcześniejszą płatność. Ta forma kredytu zdecydowanie dominuje w transakcjach między przedsiębiorstwami w Polsce. Koszt kredytu kupieckiego zależy od jego formy. I tak przy klasycznej postaci kredytu kosztem będzie nieskorzystanie ze skonta, co daje możliwość dokonania zapłaty w odroczonym terminie. Roczny koszt kredytu kupieckiego jest liczony wg formuły :
Roczny nominalny % skonta 360 (365)
koszt kredytu = x kupieckiego 100% - % skonta okres kredytu - okres skonta
Płatny okres kredytowania („obciążony kosztem”), który jest brany przy obliczeniach kosztu jest więc różnicą pomiędzy pełnym „ostatecznym” terminem płatności, a terminem skorzystania ze skonta („okres skonta”) W okresie skonta (w okresie manipulacyjnym) kredyt jest bowiem „bezpłatny”. Natomiast w przypadku nie udzielania skonta (postać nieklasyczna kredytu) firma zaciągająca kre

(…)

dostawczy , którego wartość wynosi 50tyś zł. W pierwszym przypadku środek trwały finansowany jest za pośrednictwem leasingu operacyjnego , w drugim za pośrednictwem tradycyjnego kredytu zaciągniętego w banku. W naszych obliczeniach powinniśmy dokonać jeszcze kilku podstawowych założeń wstępnych, albo nieco uprościć obliczenia. W przypadku leasingu założenia te wyglądają następująco: ? opłata wstępna…
… jest od wartości niespłaconego kredytu, * przedsiębiorca płaci podatek dochodowy według stawki 19 proc. Koszty uzyskania przychodów to w tym przypadku prowizja bankowa od wartości udzielonego kredytu , odsetki zapłacone w okresie kredytowania oraz odpisy amortyzacyjne środka trwałego. Otrzymane wyniki wskazują , ze pozyskanie kredytu na sfinansowanie zakupu samochodu dostawczego w prezentowanym wypadku…
…. a) ze względu na ilość podmiotów biorących udział w transakcji, przyjmuje się podział na leasing · pośredni · bezpośredni b) ze względu na charakter zobowiązań pomiędzy stronami umowy i finansową stroną umów przyjęto podział na leasing · finansowy · operacyjny c) ze względu na rodzaj przedmiotu leasingu przyjęto podział na leasing · dóbr inwestycyjnych · dóbr konsumpcyjnych · leasing ruchomości i nieruchomości…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz