Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu

note /search

"Podstawy ekonometrii krok po kroku" - projekt

  • Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
  • Ekonometria
Pobrań: 2387
Wyświetleń: 20860

W projekcie krok po kroku wyjaśnione jest postępowanie w programie gretl. Podstawy ekonometrii. Projekt dla Polski Wybór danych Pojawi się nowe okno Z tego okna wybieramy pwtna_63_pl.bin Pojawi się kolejne nowe okno Szukamy w nim kraju, który nas interesuje i danych, z których będziemy korzystać D...

Ochrona środowiska - materiały

  • Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
  • Ekologia i ochrona środowiska
Pobrań: 735
Wyświetleń: 6762

PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA I WPROWADZENIE DO PRAWA OCHRONY ŚRODOWISKA i Źródła prawa konstytucja : RP zapewnia ochronę środowiska , kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju (art.5) Obowiązkiem władz publicznych jest zapobieganie negatywnej dla zdrowia ludzkiego degradacji środowiska (art. 68 ust...

Zadania z rachunkowości zarządczej

  • Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
  • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 343
Wyświetleń: 3479

Początkowa treść zadanie brzmi: "Przedsiębiorstwo przemysłowe wytwarza z tego samego surowca w jednym wydziale produkcyjnym za pomocą tej samej technologii trzy rodzaje wyrobów A, B i C różniące się pomiędzy" Zadanie 3. Przedsiębiorstwo przemysłowe wytwarza z tego samego surowca w jednym...

Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa

  • Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
  • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 126
Wyświetleń: 3073

...Kredyt kupiecki (handlowy) udzielany jest przez sprzedawcę nabywcy w transakcjach między przedsiębiorstwami i ma formę odroczenia zapłaty w stosunku do daty sprzedaży. Z punktu widzenia warunków, na jakich jest pozyskiwany, można wyróżnić klasyczną oraz nieklasyczną postać kredytu kupieckieg...

Prawo instytucjonalne UE

  • Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2044

Ma 6,5 strony. Podejmuje takie kwestie jak: traktaty fuzyjne, trójfilarowa struktura Unii, cele Unii Europejskiej, cłonkowstwo w Unii, obywatelstwo Unii, zasady ogólne europejskiego prawa wspólnotowego, niewiążące akty prawa pochodnego, zasady stosowania prawa I filaru na płaszczyźnie krajowej, ska...