Zadania z rachunkowości zarządczej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 322
Wyświetleń: 3437
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zadania z rachunkowości zarządczej - strona 1

Fragment notatki:

Początkowa treść zadanie brzmi: "Przedsiębiorstwo przemysłowe wytwarza z tego samego surowca w jednym wydziale produkcyjnym za pomocą tej samej technologii trzy rodzaje wyrobów A, B i C różniące się pomiędzy"

Zadanie 3. Przedsiębiorstwo przemysłowe wytwarza z tego samego surowca w jednym wydziale produkcyjnym za pomocą tej samej technologii trzy rodzaje wyrobów A, B i C różniące się pomiędzy sobą powierzchnią, która odpowiednio wynosi: dla wyrobu A -3 m2, dla wyrobu B -1 m2, dla wyrobu C -1,5 m2. W ciągu okresu sprawozdawczego wyprodukowano i przyjęto do magazynu 400 sztuk wyrobów A, 600 sztuk wyrobów B i 800 jednostek wyrobu C. Koszty produkcji w tym okresie wyniosły: -zużycie materiałów 78 500,
-płace bezpośrednie 61 920,
-koszty wydziałowe 46 440,-
Na produkcję w toku na koniec okresu składa się: -20 szt. wyrobów A, które zawierają 100% kosztów materiałów i 80% kosztów przerobu, -20 szt. wyrobów B, które zawierają 100% kosztów materiałów i 60% kosztów przerobu, -40 szt. wyrobów C, które zawierają 100% kosztów materiałów i 60% kosztów przerobu. Należy dokonać kalkulacji jednostkowych technicznych kosztów wytworzenia (TKW) produkowanych wyrobów w układzie pozycji kalkulacyjnych.
I Ustalenie ilości ujk dla kosztów materiałów
Wyrób
Ilość wyrobu
Produkcja w toku
Produkcja łączna
Współczynnik wagowy
Ilość ujk
A
400 szt
20x1,0
400+20=420
3
3x420=1260
B
600 szt
20x1,0
620
1
620
C
800
40x1,0
840
1,5
1.260
Razem
3.140 ujk
II Ustalenie ilości ujk dla kosztów przerobu
Wyrób
Ilość wyrobu
Produkcja w toku
Produkcja łączna
Współczynnik wagowy
Ilość ujk
A
400 szt
20x0,8=16
400+16=416
3
3x416=1.248
B
600 szt
20x0,6=12
612
1
612
C
800
40x0,6=24
824
1,5
1.236
Razem
3.096 ujk
III Ustalenie jednostkowego kosztu wytworzenia produktu
Wyszczególnienie
Ilość ujk dla materiałów
Km - koszt materiałów
Ilość ujk dla kosztów przerobów
Kr - koszty robocizny
Kw- koszty wytworzenia
Łączne koszty wytworzenia TKW/KTKW
1. Koszty bieżącego okresu
3.140
78.500
3.096
61.920
46.440
Km+Kr+Kw=186.860
2. Ustalenie kosztów ujk
X
78.500/3.140=25
X
61.920/3.096=20
46.440/3.096=15
25+20+15=60 zł/ujk
3. Rozliczenie kosztów na wyroby
A
1.260
KmA 1.260x25=31.500
1.248
KrA 1.248x20= 24.960
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz