Rachunkowość finansowa - strona 2

note /search

Charakterystyka kont 580, 300, 490

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 1232
Wyświetleń: 5257

Konto 580 - "Rozliczenie kosztów produkcji" służy do porównania kosztu wytworzenia poszczególnych produktów lub ich grup z wartością wytworzonych produktów wyrażoną w cenach ewidencyjnych. Na stronie Wn konta 580 ujmuje się, w korespondencji z odpowiednimi kontami zespołu 5, rzeczywisty ...

Ewidencja syntetyczna i analityczna

 • Uniwersytet Gdański
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 525
Wyświetleń: 4088

Rachunkowość Wykład I V Przy dokonywaniu ewidencji możliwe jest popełnienie błędów , które należy usunąć Poprawa błędów nie może polegać na ich wymazywaniu czy też wywabianiu przy użyciu korektora Błędy mogą być poprawiane poprzez : Przekreślenie Storno czarne lub czerwone Przekreślenie Poprz...

Rachunkowość i jego istota

 • Uniwersytet Gdański
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 287
Wyświetleń: 2023

Rachunkowość Wykład I Program wykładu Istota rachunkowości. Majątek i źródło jego finansowania. Bilans przedsiębiorstwa. Operacje gospodarcze i ich wpływ na składniki bilansu Pojęcie i funkcjonowanie konta księgowego. Tworzenie konta przez podział. Dokumenty księgowe. Księgi rachunkowe i spra...

Doliczananie kalkulacyjne- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 70
Wyświetleń: 749

Przykład 1 Sprzedano 400 sztuk wyrobu A po 10zł + VAT 7% 700 sztuk wyrobu B po 120zł + VAT 22% Koszty zarządu i sprzedaży: 3000 Sporządzić Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny i porównawczy), wycenić zapasy Zadanie nawiązuje do danych z poprzedniego wykładu… ! Produkcja w toku Wyroby ...

FIFO- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 1855
Wyświetleń: 3997

Kalkulacja podziałowa prosta Metody wyznaczania produkcji niezakończonej: 1. metoda kosztu przeciętnego 2. metoda kosztu bieżącego (FIFO) Ad. 1 W metodzie tej sumuje się koszty produkcji niezakończonej, poprzedniego okresu oraz k...

Kalkulacja podziałowa prosta- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1610

Kalkulacja podziałowa prosta Cel: wycena produkcji niezakończonej oraz kosztu jednostkowego (kjw) Produkcja w toku Wyroby KWW Kjw Sk PNZ (prod. niezak.) Koszty produkcy...

Kosztyi ich klasyfikacja

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 231
Wyświetleń: 875

Koszty i ich klasyfikacja Koszty - zużucie czynników produkcji wyrażone w mierniku pieniężnym, związane z efektem użytecznym powstałym w danym okresie w jednostce Nakłady - zużycie czynników wytwórczych wyrażone w jednostkach naturalnych

Ramowy układ kalkulacyjny- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1078

Ramowy (uproszczony) układ kalkulacyjny Materiały bezpośrednie + robocizna bezpośrednia + inne koszty bezpośrednie = wszystkie koszty bezpośrednie + koszty wydziałowe (pośrednie produkcyjne ) = koszt wytworzenia produktów + koszty zarządu + koszty sprzedaży = całkowity koszt własny produktu...

EWIDENCJA KOSZTÓW

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1225

EWIDENCJA KOSZTÓW Wyróżnia się dwa układy ewidencyjne kosztów. Układ rodzajowy i układ kalkulacyjny, natomiast ewidencja kosztów może być prowadzona według jednego z 3 wariantów: koszty księguje się tylko w układzie rodzajowym -rozwiązanie takie przyjmują przedsiębiorstwa, które wytwarzają jeden r...

Ewidencja materiałów cd

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 168
Wyświetleń: 882

Ewidencja materiałów cd. Jeżeli ewidencja materiałów odbywa się na poziomie ceny zakupu to całość kosztów zakupu poniesio-nych w okresie została zaliczona do kosztów tego okresu. Jeżeli natomiast materiały wycenione są w cenie nabycia to koszty zakupu są aktywowane i rozliczane w ślad za zużytymi m...