Kosztyi ich klasyfikacja

Nasza ocena:

5
Pobrań: 161
Wyświetleń: 763
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kosztyi ich klasyfikacja - strona 1 Kosztyi ich klasyfikacja - strona 2 Kosztyi ich klasyfikacja - strona 3

Fragment notatki:

Koszty i ich klasyfikacja
Koszty - zużucie czynników produkcji wyrażone w mierniku pieniężnym, związane z efektem użytecznym powstałym w danym okresie w jednostce
Nakłady - zużycie czynników wytwórczych wyrażone w jednostkach naturalnych, mogą skutkować w wielu okresach
Nakłady
Aktywowane Bierzące
(budynek, komputer) (opłacanie pracowników, paliwo)
Aktywa trwałe Aktywa obrotowe
Amortyzacja Zużycie
Koszty
Straty
Społeczne losowe (nadzwyczajne)
Koszty mierzone są przez wydatki, ale nie wszystkie wydatki to koszty.
Koszty mogą wystąpić w tym samym okresie, wcześniej i później niż wydatki.
(podatek dochodowy - wydatek ale nie koszt)
(spłacany kredyt bankowy - odsetki to koszty ale sam podatek to zwrot pozyczonego kapitału)
Koszty
Powstanie kosztów zmniejszenia kosztów
Przeksiegowanie kosztów na koniec okresu
=
Sk=0
(konto wynikowe, brak sald początkowych i końcowych)
Koszty dzielimy na:
podstawowej działalności operacyjnej
pozostałych kosztów operacyjnych
finansowe
Pozostałe koszty operacyjne - koszty związane z loikwidacją i sprzedażą niefinansowych skłądników aktywów, jak również PRZEKAZANE DAROWIZNY, KARY I GRZYWNY, NIEOSIĄGALNE NALEŻNOŚCI (umorzone)
Koszty finansowe - obejmują prowizje i odsetki od kredytów i pozyczek, koszty związane ze sprzedażą finansowych skłądników aktywów trwałych czyli np. papierów wartościowych, koszty wynikające z ujemnych różnic kursowych, dyskonta weksli
Klasyfikacja kosztów podstawowej działalności gospodarczej
* (do tabelki)
Koszty bezpośrednie - dają się przypisać do konkretnego produktu na podstawie dowodów pierwotnych
Koszty pośrednie - powstają w fazie produkcji, sprzedaży... sa wspólne dla wszystkich produktów
Koszty produktu - koszty mają wpływ na cenę zapasów
Koszty okresu - nie są rozliczane na zapasy, są wykazywane w całości w rachunku zysków i strat za dany okres sprawozdawczy
Koszty aktywowane - wykazywane są w bilansie w postaci zwiększenia aktywów
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz