Kalkulacja podziałowa prosta- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1379
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kalkulacja podziałowa prosta- opracowanie - strona 1 Kalkulacja podziałowa prosta- opracowanie - strona 2 Kalkulacja podziałowa prosta- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Kalkulacja podziałowa prosta
Cel: wycena produkcji niezakończonej oraz kosztu jednostkowego (kjw)
Produkcja w toku Wyroby KWW
Kjw
Sk PNZ (prod. niezak.)
Koszty produkcyjne KWW
Sk
SP.PNZ = 0
Sk.PNZ = 0
(nie wystepuje produkcja w toku)
Koszty zarządu
Koszty sprzedaży
ZADANIA KALKULACJI
Cel sprawozdawczy Cel informacyjny
ALGORYTM KALKULACJI PODZIAŁOWEJ
1. Ustalenie kwoty kosztów w przekroju pozycji kalkulacyjnych
2. Ustalenie ilości jednostek kalkulacyjnych
ilość j.k.= ilość produktów gotowych
+ ilość produktów niezakończonych w przel. na wyroby gotowe
(uwzględnia się stopień zaawansowania)
3. Obliczenie kosztu jednostki kalkulacyjnej
koszt j.k. = 4.Wycena produkcji w toku
PNZ = koszt j.k. x ilość produktów w toku (przeliczonych %)
5. Wycena produkcji zakończonej
a) koszty bierzącego okresu - produkcja niezakończona
b) kjk x ilość wyrobów gotowych
Przykład :
Spółka wytwarza wyrób - cement
Do magazynu przyjęto 10000 ton
Produkcja w toku 2000 (stopień przerobu 50%)
Koszty poniesione:
Materiały bezpośrednie 576 000
Robocizna 121 000
Koszty wydziałowe 132 000
Koszty zarz. i sprzedaźy 98 000
Wycenić produkcje zakończoną i niezakończoną, kjw [zł/tona]
Sprzedano 8000 szt po 100zł + VAT 7%
Napisać skrócony Rachunek zysków i strat R/Z oraz wycenić zapasy
a) KALKULACJA DLA CELÓW SPRAWOZDAWCZYCH
Materiały bezpośrednie
Robocizna
Koszty wydziałowe
Techniczne koszty wytworzenia
1.Koszty bieżącego okresu
576 000
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz