Ramowy układ kalkulacyjny- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1071
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ramowy układ kalkulacyjny- opracowanie - strona 1 Ramowy układ kalkulacyjny- opracowanie - strona 2 Ramowy układ kalkulacyjny- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Ramowy (uproszczony) układ kalkulacyjny
Materiały bezpośrednie
+ robocizna bezpośrednia
+ inne koszty bezpośrednie
= wszystkie koszty bezpośrednie
+ koszty wydziałowe (pośrednie produkcyjne )
= koszt wytworzenia produktów
+ koszty zarządu
+ koszty sprzedaży
= całkowity koszt własny produktu
+ zysk
= cena sprzedaży netto
+ podatek
= cena sprzedaży brutto
Robocizna bezpośrednia - wynagrodzenie wraz z narzutami na wynagrodzenia pracowników bezpośrednio tworzących produkt
Kosty wydziałowe - koszty pośrednio produkcyjne np. remont maszyn, konserwacja, koszty oświetlenie na wydziale produkcyjnym, wynagrodzenia kierowników wydziału, personelu pomocniczego
Tak odliczony koszt służy do wyceny zapasów
Koszty nieprodukcyjne - koszty zarządu i sprzedaży np. koszt funkcjonowania administracji, zuzycie materiałow biorowych, amortyzacja sprzętu, budynków administracyjnych
Koszty sprzedaży - związane z fazą sprzedaży, dotyczące działalności marketingowej (reklama, promocja, wysyłki do odbiorców)
Do tworzenia układu kalkulacyjnego służą konta zespołu V
Produkcja podstawowa Wyroby KWS (koszt wyrobów sprzed.)
Sp. 350 000 Sp. Materiały bezp.180 000 350 000 KWS
Robocizna 120 000 KWW
k.wydziałowe 100 000
inne koszty bezposrednie 50 000 Sk Sk.
400 000 = 400 000 350 000 = 350 000
Koszty zarządu Wynik finansowy
Wydanie materiałow
Koszty produkcyjne 45 000 KWS przychody ze sprzedaży
Koszty sprzedaży
Koszt promocji
Koszty nieprodukcyjne 55 000
Zadanie 1 (uwaga: powyższy układ odnosi się do tego zadania)
Firma produkcyjna w okresie sprawozdawczym wytworzyła 5000 identycznych produktów oraz 1000 szt. niedokończono, których wartość oszacowano na 50 000, zapasy nie wystąpiły...


(…)

… mogą być produkty, asortymenty produktów, roboty, usługi, produkcja niezakończona
W zależności od organizacji produkcji wyróżnia się 2 podstawowe metody kalkulacji:
podziałowa (prosta / ze współczynników / procesowa)
doliczeniowa (zleceniowa / asortymentowa) (w nawiasach kolejny podział)
Podziałowa - przy produkcji masowej, powtarzanej, poszczególne jednostki produkcyjne nie różnią się między sobą np cukier
Doliczeniowa - stosowana w sytuacji, gdy w danym okresie jednostka wytwarza różne grupy produktów (krzesła, kanapy), wykonuje różne zadania produkcyjne (budowa mostu)
KALKULACJA PODZIAŁOWA
Stosowana jest w przypadku jednorodnej, masowej produkcji. Celem jej jest wycena, obliczenie, ustalenie KWW, kjw, wartości produkcji niezakończonej na koniec okresu (Sk. PNZ) Ustalany jest przeciętny koszt wytworzenia.

…, których wartość oszacowano na 50 000, zapasy nie wystąpiły...
Koszty poniesione:
- koszty produkcyjne 400 000
- zużycie materiałow bezposrednich 180 000
- inne bezpośrednie koszty 100 000
- narzut na wynagrodzenia 20 000
- koszty wydziałowe 100 000
Koszty nieprodukcyjne
- koszty zarządu 45 000
- koszty sprzedaży 55 000
Suma kosztów bieżących 500 000
Kosztów bezpośrednich 300 000
Sprzedano 50% produktów gotowych po 100PLN +VAT 22%
Kjw = KWW / ilosc wyrobów gotowych - koszt jednego wyrobu
Kjw = 350 000 / 5000 = 70 PLN/szt.
KWS = 175 000 (2500 x 70PLN/szt.)
Rachunek zysków i strat (przychody ze sprzedaży) / Strata ze sprzedaży (250 000)
Bilans: Zapasy - produkcja w toku (50 000) , produkty gotowe (175 000)
Koszty przeciwstawione przychodom: 275 000
Zadanie 2
D: Sp Sk
Materiały bezpośrednie 25 000 28 000
Produkcja w toku 80 000 50 000
Wyroby gotowe 120 000 130 000
KWS 680 000
Zużycie materiałow bezpośrednich 250 000
? Zakupy materiałow podczas kwartału : 278 000
? KWW w okresie bieżącym : 690 000
? Koszt produkcji (wytworzenia w bieżacym okresie) : 740 000
Materiały Produkcja podstawowa Wyroby
Sp. 25 000 28 000 Sp.80 000 690 000 Sp. 120 000 680 000
253 000 250 000 250 000 690 000
410 000 Sk.50 000 Sk. 130 000
278…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz