Ewidencja syntetyczna i analityczna

Nasza ocena:

5
Pobrań: 280
Wyświetleń: 3738
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ewidencja syntetyczna i analityczna  - strona 1 Ewidencja syntetyczna i analityczna  - strona 2 Ewidencja syntetyczna i analityczna  - strona 3

Fragment notatki:


Rachunkowość Wykład I V Przy dokonywaniu ewidencji możliwe jest popełnienie błędów , które należy usunąć
Poprawa błędów nie może polegać na ich wymazywaniu czy też wywabianiu przy użyciu korektora
Błędy mogą być poprawiane poprzez : Przekreślenie
Storno czarne lub czerwone
Przekreślenie Poprzez skreślenie błędnej kwoty (lub treści) i wpisanie właściwej, zachowując czytelność błędnego zapisu oraz podpisanie dokonanej poprawki swoim podpisem i postawienie daty dokonanej poprawki
Przekreślenie Można zastosować, gdy nieprawidłowy zapis został zauważony natychmiast po jego wykonaniu
Nie wolno przekreślać zapisów, które weszły już w skład sumy ogólnej obrotów
Storno To sposób poprawiania błędów na podstawie dowodu księgowego PK (polecenie księgowania), zawierającego odpowiednią korektę wpisu błędnego
Korekta ta niweluje odpowiedni zapis błędny w postaci liczby dodatniej lub ujemnej Stąd wyróżnia się Storno czarne
Storno czerwone
Storno czarne Polega na poprawieniu błędu poprzez księgowanie operacji na od wrotnej stronie konta w stosunku do strony, na której miał miejsce błędny zapis
WADA: doprowadza do sztucznego zwiększania obrotów
Storno czerwone (zapis w ramce) Polega na poprawianiu błędów poprzez zaksięgowanie błędnej kwoty na czerwono - po tej samej stronie konta, na której zapisano błędną kwotę
Zapisy czerwone traktowane są jako zapisy ujemne
Przykład Podjęto gotówkę z banku do kasy w kwocie 300 zł
Zaksięgowano:
Kasa Wn - Kredyty bankowe Ma
Kasa
1) 300
Kredyty bankowe
300 (1
Powinno być Kasa Wn - Rachunek bieżący ma
Korekta: storno czarne Kasa
1)300
B) 300
300 (A
Kredyty bankowe
A) 300
300 (1
Rachunek bieżący
300 (B
Zapis korygujący - Kredyty Bankowe Wn - Kasa Ma
Zapis poprawny - Kasa Wn - Rachunek bieżący Ma
Korekta: storno czerwone Kasa
1) 300
A) 300
B) 300
Kredyty bankowe
300 (1
300 (A
Rachunek bieżący
300 (B


(…)

… się zestawienie obrotów i sald kont analitycznych do danego konta syntetycznego
Łączenie kont
Jest to sytuacja odwrotna do dzielenia
Polega na wprowadzaniu w miejsce dotychczas stosowanych dwóch lub kilku kont tylko jednego konta, które swoim zakresem obejmuje ewidencję wszystkich łączonych kont
Łączenie kont
A
B
C
ABC
Kiedy łączy się konta?
Łączenie kont stosuje się, gdy:
zbędne jest szczegółowe grupowanie…
… pomocnicze do konta rozrachunki z odbiorcami i dostawcami
Przedstaw zapis operacji na kontach
Sporządź zestawienie obrotów i sald kont analitycznych
Zamknij konto rozrachunki z odbiorcami i dostawcami
Konta księgi głównej - konta syntetyczne
Rachunek bieżący
SP) 9.700
2) 21.300
5.400 (3
Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami
SP) 35.000
3) 5.400
20.000 (SP
16300 (1
21300 (2
40.400
SK Ma) 30.900
57.600
13.700…
… przestaje funkcjonować
W tym przypadku księgujemy operacje gospodarcze zgodnie z zasadą podwójnego zapisu
Wariant II
Konto dzielone funkcjonuje nadal
Zapasy
Materiały
Wyroby gotowe
Produkcja w toku
Wariant II
Zapasy
Materiały
Wyroby gotowe
Produkcja w toku
Ewidencja syntetyczna
Zbiór kont syntetycznych to tzw. KSIĘGA GŁÓWNA
Ewidencja analityczna
Zbiór kont analitycznych to tzw. KSIĘGA POMOCNICZA
Wariant II…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz