Kalkulacja Kosztów - zyżycie zasobow

Nasza ocena:

5
Pobrań: 322
Wyświetleń: 2380
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kalkulacja Kosztów - zyżycie zasobow - strona 1 Kalkulacja Kosztów - zyżycie zasobow - strona 2 Kalkulacja Kosztów - zyżycie zasobow - strona 3

Fragment notatki:


...Koszty to zużyte w działalności
gospodarczej : zasoby majątku trwałego (środki trwałe i WNiP), zasoby majątku obrotowego;

Ponoszenie przez jednostkę kosztów ma na celu wytworzenie produktów. Akceptację rynku znajduje jednak tylko uzasadnione zużycie zasobów gospodarczych. Zużycie zasobów przekraczające rozmiary gospodarczo lub społecznie uzasadnione w danych warunkach techniczno-organizacyjnych nie daje użytecznych efektów, nie jest więc kosztem lecz stanowi stratę. W polskim prawie o rachunkowości pojęcie kosztów uzasadnionych łączy się z normalnym wykorzystaniem zdolności produkcyjnych – za który uznaje się przeciętną, zgodną z oczekiwaniami w typowych warunkach, wielkość produkcji w danych okresach przy uwzględnieniu planowych remontów...

...Koszt to uprawdopodobnione zmniejszenie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zmniejszenia wartości aktywów, albo zwiększenia zobowiązań lub rezerw, które doprowadza do zmniejszenia kapitału własnego lub zwiększenia jego niedoboru w inny sposób niż wycofanie środków przez udziałowców lub właścicieli...

.W przypadkach uzasadnionych długim okresem wytwarzania produktu bądź długotrwałym przygotowaniem produktu do sprzedaży, koszt wytworzenia można zwiększyć o koszt obsługi zobowiązań, które zaciągnięto w celu sfinansowania zapasu produktów (w okresie ich przygotowania do sprzedaży lub wytworzenia) i związanych z nimi różnic kursowych, pomniejszonych o przychody z tego tytułu...
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz