Rachunek kosztów postulowanych - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 609
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rachunek kosztów postulowanych - omówienie - strona 1 Rachunek kosztów postulowanych - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

RACHUNEK KOSZTÓW POSTULOWANYCH A PRIORI
Charakterystyczną cechą rachunku kosztów postulowanych jest to, że koszty dla okresu
przyszłego są ustalane niezależnie od kosztów poniesionych w przeszłości. Koszty
postulowane rozbijają koszty rzeczywiste na standardowe koszty wytworzenia (przeciętne,
zgodne z założeniami) oraz koszty ponadplanowe. Koszty ponadplanowe to nadmiar kosztów
lub ich niedomiar. Jeśli mamy do czynienia z nadmiarem to może oznaczać wystąpienie
nieprzewidzianych okoliczności lub niegospodarność w korzystaniu z zasobów (zarówno
ludzką jak i technologiczną np. uszkodzona maszyna psuje połowę produktów). Jeśli mamy
do czynienia z niedomiarem to może to oznaczać błędy w produkcji (jakiś czynnik nie został
dodany lub być spowodowane innowacją operacyjną (nowy sposób działania skutkujący
zmniejszeniem zużycia surowców).
Podstawową zasadą w rachunku kosztów postulowanych jest to, iż dla okresów przyszłych
postuluje się zużycie czynników produkcji (q) oraz ceny tych czynników (c). Koszty
postulowane dla okresu przyszłego (Kp) są ustalane wg formuły:
Dla z=1,2,3,…,n
z - poszczególne rodzaje zasobów w działaniu firmy
Wg podanego wzoru są ustalane tylko koszty, której wynikają z zużycia zasobów, dają się
normowac w bezpośrednim powiązaniu z indywidualnymi wyrobami (koszty bezpośrednie
lub koszty zmienne wyrobów). Inne koszty określane jako wspólne dla produkcji wielu
wyrobów czy podmiotów (koszty pośrednie lub koszty stałe) są ustalane w formie budżetów
lub preliminarzy kosztów.
Prócz struktury kosztów postulowanych Kp w rachunku kosztów postulowanych dokonuje się
także pomiaru kosztów rzeczywistych Kr. Porównanie tych 2 typów kosztów umożliwia
ustalenie odchyleń K.
KOSZTY POSTULOWANE są kosztami ustalanymi A PRIORI określającymi wzorcową
lub niezbędną do poniesienia wysokośc kosztów przy założeniu racjonalnego wykorzystania
zasobów przedsiębiorstwa w danych warunkach działalności. A zatem koszty postulowane to
koszty ustalone z góry (czasem spotyka się pojęcie „koszty aprioryczne”, „koszty
przyszłościowe”). Zakłada się, że są to koszty uzasadnione, niezbędne, bo wynikają z różnych
racjonalnych przesłanek, również z odpowiednich obliczeń. Z tego też powodu mogą być
traktowane jako punkt odniesienia, wzorzec dla kosztów rzeczywiście ponoszonych. Koszty
rzeczywiste mogą być pełniej kontrolowane, oceniane i efekcie kształtowane, jeśli można je
porównać z rozsądnie ustalonym kosztem wzorcowym.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz