Istota i wykorzystanie rachunku kosztów standardowych - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 182
Wyświetleń: 672
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Istota i wykorzystanie rachunku kosztów standardowych - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

ISTOTA I WYKORZYSTANIE RACHUNKU KOSZTÓW STANDARDOWYCH
Rachunek ten polega na planowaniu wzorcowych (standardowych) kosztów produkcji na
podstawie racjonalnie uzasadnionych form zużycia zasobów i postulowanych cen ich nabycia
oraz na określeniu odchyleń pomiędzy kosztami standardowymi a kosztami rzeczywiście
poniesionymi.
Zadania i funkcje tego rachunku wynikają z kolejnych etapów cykli:
1) Kalkulacja a priori standardowych kosztów produktów na podstawie norm
technologicznych zużycia zasobu i postulowanego poziomu kosztu dla określonych
warunków ekonomiczno organizacyjnych działalności
2) Analiza polegająca na porównaniu kosztów standardowych z kosztami rzeczywistymi
celem określenia wartości i kierunku odchyleń
3) Kontrola sprowadzająca się do wyjaśnienia przyczyn powstałych odchyleń oraz ich
oceny
4) Weryfikacja polegająca na rewizji standardu celem aktualizacji norm oraz wytyczenia
celów kosztowych możliwych do realizacji i mobilizujących do poprawy efektywności
działań
Podstawę formułowania standardów kosztowych stanowi równanie kosztów ilustrujące
zużycie zasobu jako iloczyn fizycznej ilości zużywanego zasobu i jego ceny jednostkowej
Koszt standardowy to postulowany koszt wytworzenia jednostki produkcji w określonych
warunkach operacyjnych.
Standardy dotyczą dwóch podstawowych elementów kalkulacji kosztów tj. ilości zużytych
zasobów oraz ich ceny.

Standard ilościowy dotyczący fizycznej ilości zasobu w określonych parametrach
jakościowych racjonalnie niezbędnej do wytworzenia jednostki produkcji (q)

Standard cenowy dotyczący postulowanej jednostkowej ceny nabycia zasobów o
określonych cechach jakościowych z uwzględnieniem kosztu zakupu oraz możliwych
do uzyskania upustów (c)
1
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz