Wykład - operacje bankowe (para banki)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 777
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - operacje bankowe (para banki) - strona 1 Wykład - operacje bankowe (para banki) - strona 2 Wykład - operacje bankowe (para banki) - strona 3

Fragment notatki:

OPERACJE BANKOWE W RÓŻNYCH PRZEKROJACH
• znajdujące odzwierciedlenie w bilansie:
bierne- związane z pasywami banku (gromadzenie depozytów, emitowanie własnych pap. wartościowych.)
czynne- związane z aktywami banku (należności)- lokowanie zgromadzonych funduszy w różnego rodzaju .korzystne przedsięwzięcia, gł. w udzielane kredyty.
(1,2- własny rachunek banku i jego ryzyko)
3. pośredniczące- rozliczenia pieniężne, prowadzenie rachunków bankowych. ( 3 - rachunek i ryzyko klienta )
• nie zawierające się w bilansie : finansujące- polegają na natychmiastowym lub późniejszym zwiększeniu śr. płatniczych klienta wraz z należącymi do nich czynnościami
depozytowe- umożliwiają klientowi lokowanie w banku czasowo wolnych środków z należącymi do nich czynnościami.
usługi związane z obsługą obrotu płatniczego klientów i własnego.
usługi różne.
PARABANKI
Instytucje świadczące usługi podobne do bankowych, w UE wykonują też usługi bankowe. Nie są poddawane procedurom licencjonowania i nadzoru bankowego. Z jednej str. są to inst. spełniające podobne f-cje jak banki, a z drugiej to pośrednicy między bankami, a na ogół drobnymi kredytobiorcami.
HIPOTEKA Forma prawna zabezpieczenia kredytów w postaci wpisu w księdze wieczystej roszczenia kredytodawcy w stosunku do właściciela danej nieruchomości.
W JAKICH WARUNKACH HIPOTEKA JEST ZABEZPIECZENIEM PEWNYM ZWROTNOŚCI KREDYTU HIPOTECZNEGO?
Zabezpieczenie sprawnie funkcjonującego systemu ksiąg wieczystych
odpowiednio wysoka ranga hipoteki przy egzekucji z nieruchomości
KREDYT HIPOTECZNY (CECHY) : długi okres spłaty
zabezpieczenie hipoteczne na nieruchomości powiązanie przedmiotu kredytu z przedmiotem zabezpieczenia
relatywnie niskie oprocentowanie, ze wzgL na mały stopień ryzyka kredytowego
możliwość sprzedaży wierzytelności zabezp. hipotecznie bezpośrednio na rynku kapitałowym lub za pomocą długoterminowych pap. wart. listów zastawnych.
CO ZAPEWNIA BEZPIECZEŃSTWO EMITOWANYCH PRZEZ BANK LISTÓW ZASTAWNYCH
Zasada specjalizacji - oznacza iż banki hipoteczne uzyskują specjalny status na rynku i są wyodrębnionymi i wyspecjalizowanymi instytucjami, podlegają ustawodawstwu dotyczącemu ich działania
granica obiegu - stosunek ogólnej wartości znajdujących się w obiegu listów zastawnych do wielkości kapitału własnego banku hipotecznego.
zasada kongruencji - tzn. banki hipot. muszą przestrzegać zgodności terminów zapadalności listów zastawnych i wymagalności kredytów hipot. Jeśli kredyty są oprocentowane stałą st. % to listy też powinny.

(…)

… papiery wartościowe
emitentów państwowych
innych emitentów 6. .Akcje, udziały i inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu
7. Akcje i udziały w jednostkach zależnych
w instytucjach finansowych
w pozostałych jednostkach
8. Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych
w instytucjach finansowych
w pozostałych jednostkach
9. Akcje i udziały w innych jednostkach o stałej kwocie dochodu
w instytucjach…
…) przy użyciu Internetu.
BANKOWOŚĆ UNIWERSALNA I BANKOWOŚĆ INWESTYCYJNA
Banki uniwersalne to instytucje, które łączą transakcje depozytowe i kredytowe z transakcjami w zakresie papierów wartościowych. Banki uniwersalne nie mają żadnych ograniczeń w ich działalności o charakterze bankowym. W bankach uniwersalnych przeważają krótkoterminowe transakcje kredytowe. Takie cechy jak:
korzystanie z różnych usług…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz