Banki specjalne i instytucje parabankowe - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 889
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Banki specjalne i instytucje parabankowe - wykład - strona 1 Banki specjalne i instytucje parabankowe - wykład - strona 2 Banki specjalne i instytucje parabankowe - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Banki specjalne i instytucje parabankowe
Banki o zadaniach specjalnych
W każdym systemie bankowym działa pewna liczba banków specjalnych, które mają określoną “misję”, czyli cele strategiczne i zakres działalności nastawione na realizację zadań o istotnym znaczeniu dla gospodarki narodowej. Z reguły tworzone są one przez państwo, przy udziale państw bądź z jego inicjatywy. W Polsce do tej grupy można zaliczyć Bank Gospodarstwa Krajowego, Polski Bank Rozwoju S.A., Bank Ochrony Środowiska S.A. Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych S.A.
a) Bank Gospodarstwa Krajowego
Bank Gospodarstwa Krajowego ma obecnie dwa oddziały i prowadzi działalność w zakresie:
• pełny zestaw standardowych usług bankowych,
• operacje kapitałowo-pieniężne na rynku pierwotnym i wtórnym,
• kredyty ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego,
• poręczenia z Funduszu Poręczeń Kredytowych dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
b) Polski Bank Rozwoju S.A.
Bank ten zajmuje się wspieraniem przekształceń i rozwoju elementów gospodarki rynkowej, restrukturyzacją dużych przedsiębiorstw i tworzeniem rynku kapitałowego.
c) Bank Ochrony Środowiska S.A.
Bank ten nastawiony jest na obsługę funduszy ochrony środowiska i finansowanie projektów proekologicznych.
d) Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych S.A.
Bank ten wspiera rozwój małych i średnich przedsiębiorstw oraz pomaga w tworzeniu nowych miejsc pracy. Zadania te realizuje przez udzielanie kredytów inwestycyjnych na przedsięwzięcia przyczyniające się do:
• przebudowy struktury gospodarki w kierunku zwiększenia udziału w niej małych i średnich firm,
• tworzenia nowych, prywatnych podmiotów gospodarczych,
• wspieranie aktywności zawodowej w małych miastach i gminach, gdzie istnieje niewiele miejsc pracy,
• tworzenie nowych miejsc pracy w regionach o dużym bezrobociu strukturalnym.
Banki hipoteczne
Banki hipoteczne tworzą wyodrębniony segment rynku finansowego umożliwiający powiązanie między oszczędnościami osób fizycznych, rynkiem kapitałowym i długoterminowym kredytem służącym inwestowaniu w zakup nieruchomości i budownictwo mieszkaniowe. Banki hipoteczne udzielają kredytów na te cele w oparciu o środki finansowe pozyskane na rynku kapitałowym przez emisję listów zastawnych. Przez emisję listów zastawnych banki hipoteczne uzyskują środki na udzielanie kredytów długoterminowych dla osób fizycznych i przedsiębiorstw. Listy zastawne są długoterminowymi papierami wartościowymi, zbliżonymi swoim charakterem do obligacji, gwarantującymi posiadaczowi terminowe wykupienie oraz odsetki. List różni od obligacji specyficzny sposób zabezpieczenia jakim jest hipoteka na nieruchomości (list hipoteczny) lub gwarancja Skarbu Państwa bądź międzynarodowych instytucji finansowych (list publiczny). List zastawny od zwykłych obligacji różni również to, że jego emitentem mogą być tylko banki hipoteczne.

(…)

… gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Bankom nie wolno wykorzystywać tych środków do innych zobowiązań niż związane z działalnością kasy mieszkaniowej. Bankowi prowadzącemu kasę przysługuje jedynie wynagrodzenie w wysokości 1% wpłat dokonanych na rachunki oszczędnościowo-kredytowe.
Klientami kas mieszkaniowych mogą być wyłącznie osoby fizyczne. Zawierają one z kasą umowę o kredyt kontraktowy…
…. Zatrudniają one znikomą liczbę pracowników etatowych powierzając część obsługi woluntariuszom. Kredyty udzielane przez kasy oszczędnościowo-kredytowe mogą być przeznaczone jedynie na cele konsumpcyjne. Jako bardziej bezpieczne od kredytów handlowych też przyczyniają się do obniżki kosztów działalności kas, gdyż pociągają za sobą niższe koszty związane z zabezpieczeniem przed ryzykiem kredytowym. Kasy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz