Zagadnienia do egzaminu- Makroekonomia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1477
Wyświetleń: 5019
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zagadnienia do egzaminu- Makroekonomia - strona 1

Fragment notatki:


1.Wymień i opisz krótko sposoby mierzenia PKB.  2.Omów różnicę pomiędzy PKB potencjalnym a PKB rzeczywistym, PKB realnym a PKB nominalnym, PKB w c.c.p. i PKB  w c.r.  3.Dane są: 1.wydatki konsumpcyjne 2.subsydia państwa 3.czynsze 4. dochody netto z własności za granizą 5. wydatki  konsumpcyjne państwa 6. podatki od towarów i usług 7. zyski 8. amortyzacja 9. zmiany stanu zapasów 10.inwestycje w  kapitale stałym 11.eksport 12 płace 13 wynagrodzenie pozostałych czynników 14. import. Podchodząc do rachunku od strony  wydatków oblicz a) PKB w cenach rynkowych b) PNN w cenach czynników produkcji  4.Mając dane: a=200 b=0,8 t=0,1 I=300 G=500 g=200 m=0,1 a) zapisz funkcje całkowitych wydatków b) oblicz dochód  równowagi c) oblicz wartość mnożnika d) oblicz zmianę dochodu równowagi po wzroście inwestycji I=200 e) zilustruj  graficznie treść zadania   5. Jak zmieni się podaż pieniądza M1 po podwyższeniu przez BC obowiązkowej stopy rezerw gotówkowych utrzymywanych  przez banki komercyjne. Uzasadnij.  6. Kiedy i dlaczego polityka fiskalna jest nieskuteczna-uzasadnij i zilustruj graficznie  7. Jaka będzie zmiana wydatków konsumpcyjnych, inwestycji i eksportu netto w długim i krótkim okresie po wzroście  podaży pieniądza. Uzasadnij odpowiedź korzystając z równań opisujących konsumpcję, inwestycje i eksport netto,  uwzględniając mechanizm dostosowań cenowych oraz zilustruj graficznie wykorzystując model IS-LM (dla krótkiego  okresu) i model z krzywymi MDS i AS (dla długiego okresu). Przyjmij, że początkowo gospodarka znajdowała się w  długookresowej równowadze.  8.Opisz i zilustruj graficznie proces dostosowań po wstrząsie potażowym.  9.Opisz prywatny i społeczny koszt bezrobocia.  10.Jaką zależność opisuje krótkookresowa krzywa Philipsa wykorzystując tą krzywą opisz proces dostosowań po szoku  popytowym polegającym na nagłym spadku eksportu.  11.Opisz zjawisko redystrybucji dochodów pomiędzy kredytobiorcami i kredytodawcami i pomiędzy młodszymi a starszymi  pokoleniami pokoleniami sytuacji nieoczekiwanej inflacji.    1.Podaj definicje: dobro pośrednie, dobro finalne, wartość dodana.  2.Dopływy i odpływy w ruchu okrężnym.  3.Dane są: 1.wydatki konsumpcyjne 2.subsydia państwa 3.czynsze 4. dochody netto z własności za granizą 5. wydatki  konsumpcyjne państwa 6. podatki od towarów i usług 7. zyski 8. amortyzacja 9. zmiany stanu zapasów 10.inwestycje w  kapitale stałym 11.eksport 12 płace 13 wynagrodzenie pozostałych czynników 14. import. Podchodząc do rachunku od strony  dochodów oblicz a)PKB w c.c.p. b) dochód narodowy  4.Mając dane: a=100 b=0,9 t=0,2 I=200 G=400 g=100 m=0,2  a) zapisz funkcje całkowitych wydatków b) oblicz dochód 

(…)

… (dla
długiego okresu). Przyjmij, że początkowo gospodarka znajdowała się w długookresowej równowadze
8.Opisz i przedstaw graficznie dostosowania po wzroście produkcji potencjalnej spowodowanej wzrostem aktywności
zawodowej kobiet.
9.Rodzaje bezrobocia
10.Długookresowa krzywa Philipsa uzasadnij jej kształt.
11. Koszty inflacji, gdy ludzie mogą dostosować się do inflacji pozwalającej na doskonałą antycypację…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz