Środki trwałe - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 644
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Środki trwałe - omówienie - strona 1  Środki trwałe - omówienie - strona 2  Środki trwałe - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Środki trwałe- składniki aktywów trwałych przed., zdatnymi do użytku i używanymi dla
jego potrzeb w długim okresie użytkowania (pow. 1 roku) w postaci rzeczowej w
przeciwieństwie do wartości niematerialnych i prawnych (mogą być używane przez inne
podmioty gosp. na podstawie najmu, dzierżawy; problem wyceny jest związany z pojęciem
brutto i netto ś. t, wartość brutto jest równa nakładom finansowym potrzebnym na ich zakup
lub wytworzenie i wartość netto jest to ich wartość brutto pomniejszona o wartość zużycia
(Wn=Wb-Wz).
Rodzaje zużycia ś. t:
techniczne(w wyniku fizycznego zużywania się poszczególnych jego części mimo
prowadzenia przeglądów, konserwacji, remontów);
technologiczne(wynika z ciągłego postępu nauki i techniki powodującego, że z czasem
środek trwały jest mniej konkurencyjny w stosunku do podobnego ale nowego);
ekonomiczne(określa amortyzacja, jest ono związane z utratą wartości wynikającą z
potrącania wartości jego zużycia); losowe(pożar, powódź, wypadek).
Wykorzystanie środków trwałych:
ekstensywne(zwiększenie rzeczywistego czasu pracy, wyeliminowanie postojów
wynikających z różnych przyczyn
;Te-rzeczywisty czas pracy. Tk-
kalendarzowy czas pracy);
intensywne(max. wykorzystanie możliwości technologicznych środka trwałego i
współczynnik
integralne (
; Qr- wydajność efektywna, Qt- wydajność teoretyczna);
).
Wskaźniki szczegółowe parametrycznej oceny uzbrojenia:
wskaźnik techn. uzbrojenia pracy (Up=Mt/Zt; Mt- wartość brutto środków trwałych na
koniec roku, Zt- zatrudnienie na konie roku);
wskaźnik produktywności (Bt=Pt/Mt; Pt-wartość produkcji rocznej w PLN, Mt- wartość
brutto środków trwałych na koniec roku).
Kryteria wyceny środka trwałego: cena zakupu(ceny zapłaconej za środek trwały
pomniejszonej o wartość bonifikat, rabatów, opustów);
cena nabycia( cena zakupu ś. t powiększona o dodatkowe koszty związane z zakupem, np.
załadunek, transport, montaż);
koszt wytworzenia(koszty bezpośrednie, np. badania geodezyjne, prace badawcze,
wynagrodzenia pracowników);
wartość rynkowa( wartość takiego samego lub podobnego ś. t, który można nabyć za
określoną cenę w określonym miejscu i czasie);
wartość godzinna( wartość ś. t po jakiej 2 dobrze poinformowane strony są w stanie zawrzeć
transakcję na prawach transakcji rynkowej).
KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH:
-ze względu na f. ekonomiczną jaką spełniają w procesie prod. Lub nieprodukcyjnym:
1- nieruchomości( budynki, budowle, grunty, melioracje);
2-środki pracy (maszyny, urządzenia, narzędzia), którymi oddziaływuje się bezpośrednio na
przedmioty pracy;
3-środki transportu służące do przemieszczania przedmiotów lub osób;
4-inwentarz żywy.
Klasyfikacja ś. t do celów ewidencyjnych:
I szczebel(0-grunty, 1-budynki i lokale spółdzielcze,2-obiekty inżynierii lądowej i wodnej,3kotły i maszyny energ.,4-maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania;5specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty;6-urządzenia techniczne;7-środki transportu;8urządzenia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie;9-inwentarz ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz