Ekonomika środków trwałych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 7
Wyświetleń: 889
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ekonomika środków trwałych - strona 1 Ekonomika środków trwałych - strona 2

Fragment notatki:


EKONOMIKA ŚRODKÓW TRWAŁYCH
1) POJĘCIE EKONOMIKI ŚRODKÓW TRWAŁYCH
ŚRODKI TRWAŁE
składniki majątku rzeczowego przedsiębiorstwa i/lub obce środki trwałe użytkowane przez przedsiębiorstwo na podstawie określonej umowy,
„stanowiące własność lub współwłasność jednostki nieruchomości (…), maszyny, urządzenia, środki transportu oraz inne kompletne zdatne do użytku w momencie przyjęcia do używania przedmioty, a także inwentarz żywy o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, przeznaczone na własne potrzeby jednostki lub do oddania w używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze. Do środków trwałych przedsiębiorstwa zalicza się również obce środki trwałe używane przez nie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu, jeżeli z innych przepisów wynika prawo do dokonywania od nich odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) przez korzystającą z tych środków jednostkę”.
Do ŚRODKÓW TRWAŁYCH PODATNIKA też: inwestycje w obcych środkach trwałych, a także środki trwałe nie stanowiące własności lub współwłasności podatnika.
WŁAŚCIWOŚCI ŚRODKÓW TRWAŁYCH:
użytkowane przez dłuższy okres,
przenoszą stopniowo swoją wartość na wytwarzane produkty w postaci kosztów amortyzacji,
stopniowo się zużywają zależnie od cech fizycznych, intensywności eksploatacji i warunków środowiskowych eksploatacji,
ich wielkość i struktura regulowana przez:
inwestycje,
wycofywanie z eksploatacji oraz przenoszenie na złom lub rozbiórkę,
sprzedaż,
bezpłatne przekazanie,
leasing.
MAJĄTEK TRWAŁY - w ruchu okrężnym (pozyskiwanie środków inwestycyjnych, angażowanie kapitału inwestycyjnego, eksploatacja i reprodukcja środków trwałych.)
RZECZOWY MAJĄTEK TRWAŁY - obejmuje fizyczne obiekty aktywów środków przedsiębiorstwa: budowle, budynki, maszyny, środki transportu, grunty itp.
KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH
KRYTERIA: TYTUŁ WŁASNOŚCI - możliwość wyodrębnienia własnych i obcych środków trwałych,
PRZEZNACZENIA (FUNKCJI) - produkcyjne (wykorzystywane w fazie zaopatrzenia, produkcji i zbytu; obiekty podstawowe, pomocnicze i usługowe) i nieprodukcyjne (nie są bezpośrednio związane z przemysłową działalnością przedsiębiorstwa, tj. zw. z ochroną zdrowia, działalnością socjalną, oświatową, kulturalna itp.),
ORGANIZACYJNEGO PODPORZĄDKOWANIA - podporządkowane komórkom ruchu i zainstalowane w komórkach funkcjonalnych,
SPOSÓB WYKORZYSTANIA - czynne (trwale i okresowo), czasowo nieczynne (w rezerwie) i trwale nieczynne,
GOTOWOŚĆ PRODUKCYJNA - trwale zainstalowane i trwale nie zainstalowane.


(…)

… płatniczej przedsiębiorstwa - utrzymanie terminowej realizacji zobowiązań i ograniczenie ryzyka finansowania do racjonalnych rozmiarów.
Wybór struktury źródeł finansowania jest często wyborem między poziomem bezpieczeństwa, a poziomem ryzyka finansowego. Proporcje między kapitałem własnym a obcym musza być rozpatrywane indywidualnie.
Prowadzący działalność spotyka się z dwoma rodzajami ryzyka:
ryzykiem…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz