Kapitał firmy Pasywa i Aktywa - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1302
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kapitał firmy Pasywa i Aktywa - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

Kapitał firmy Pasywa i Aktywa
Aktywa - majątek przedsiębiorstwa: trwały (wartości niematerialne i prawne, środki trwałe, należności długoterminowe, inwestycje długoterminowe, długoterminowe rozliczenia międzyokresowe), obrotowe (zapasy, należności krótkoterminowe, krótkoterminowe inwestycje finansowe, krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe) Pasywa - źródła finansowania majątku przedsiębiorstwa = Kapitały; kapitał własny (podstawowy, zapasowy, rezerwowy, wyceny majątku, zysk, starta) zobowiązania i rezerwy (rezerwy, zob. długi i krótkoterminowe)
Bilans firmy - aktywa = pasywa czyli sposób zaangażowania kapitałów = źródła pokrycia majątku
Źródła kapitałów firmy - własne (statutowy - akcyjny, założycielski, rezerwowy - wpłaty udziałowców, zysk netto niepodzielony); obce (długoterminowe zobowiązania - emisja obligacji, bankowe kredyty inwestycyjne, pożyczki właścicieli; krótkoterminowe zobowiązania - bankowe kredyty krótkoterminowe, emisja papierów wartościowych, kredyty handlowe)
Konieczne jest kształtowanie takiej optymalnej struktury kapitałów firmy, aby zapewnić maksymalizację stopy zyskowności własnych kapitałów przy utrzymaniu granic określonego ryzyka finansowego.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz