Planowanie w zarządzaniu personelem

Nasza ocena:

5
Pobrań: 49
Wyświetleń: 784
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Planowanie w zarządzaniu personelem - strona 1 Planowanie w zarządzaniu personelem - strona 2 Planowanie w zarządzaniu personelem - strona 3

Fragment notatki:


WYKŁAD X PLANOWANIE OBEJMUJE WSZYSTKIE ELEMENTY SYSTEMU PERSONALNEGO PRZEDSIĘBIORTSWA:
OBSADĘ (rekrutację i selekcję) - która wiąże się z odpowiedzią na pytanie:
Ilu osób i z jakimi kwalifikacjami przedsiębiorstwo będzie potrzebowało w przyszłości?
Jakie stanowiska będą wymagały obsadzenia i przez jakich ludzi?
OCENIANIE - które wymaga rozstrzygnięcia:
Jakie kryteria oceny personelu powinny obowiązywać w przyszłości?
Jak dokonywać pomiarów?
WYNAGRADZANIE PERSONELU - wymagające określenia:
Jak motywować ludzi do realizacji celów przedsiębiorstwa?
Jakie nagrody najlepiej służyć będą efektywnej motywacji?
KSZTAŁCENIE I ROZWÓJ PERSONELU - zmuszające do odpowiedzi na pytania:
Jak będzie się szkolić i doskonalić pracowników przedsiębiorstwa oraz dbać o ich rozwój?
Trzy podejścia do planowania w praktyce zarządzania personelem: Ignorowanie planowania i bieżące dostosowywanie funkcji personalnej do zmian w otoczeniu . Podejście takie jest dopuszczalne w przypadku małych firm oraz w sytuacji rynku względnie stabilnego. Gdy przedsiębiorstwo jest duże, otoczenie ma charakter burzliwy, ignorowanie planowania przynosi więcej kłopotów niż korzyści, Szczegółowe bania i analizy wszystkich trendów w otoczeniu , tworzenie alternatywnych scenariuszy… Przegląd głównych trendów - podejście najbardziej efektywne i rozpowszechnione. Należy zastanowić się, jakie trendy w otoczeniu są…
rynek pracy: przewidywaną podaż siły roboczej, przewidywany popyt,
rozwój szkolnictwa i oświaty, przewidywana podaż siły roboczej,
rozwój organizacji na rynku pracy, przede wszystkim związków zawodowych, ich kulturę polityczną i siłę przetargową,
dostępność i aktualność informacji dotyczących wolnych miejsc pracy i możliwości pozyskania (źródeł) kandydatów do pracy,
rozwój ustawodawstwa w zakresie prawa pracy, p[Rawa związkowego itp.,
demografię siły roboczej,
trendy w zakresie aspiracji społecznych, społecznego systemu wartości.
REKRUTACJA POZYSKIWANIE PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO KANDYDATÓW DO PRACY W LICZBIE UMOZLIWIAJĄCEJ ICH RACJONALNA SELEKCJĘ. JEJ PODSTAWĄ SĄ USTALENIA PLANU PERSONELU. Rodzaje rekrutacji:
OGÓLNA - jest najbardziej odpowiednia, gdy pragniemy przyciągnąć kandydatów na operacyjne stanowiska pracy, pozyskać personel bezpośrednio produkcyjny. Procedury stosowane w tym przypadku są standardowe i stosunkowo proste,
SEGMENTOWA - służy przyciągnięciu kandydatów z konkretnego segmentu rynku pracy - specjalistów. Jest szczególnie wskazana, gdy pragniemy zatrudnić menedżera, pracownika komórki badawczo-rozwojowej, przyszłych „sztabowców”. Jest bardziej skomplikowana niż ogólna, bardziej kosztowna i pracochłonna. Nawiązanie kontaktu z interesującą przedsiębiorstwo grupą kandydatów (segmentem rynku pracy) wymaga zastosowania zindywidualizowanych metod i procedur…


(…)

… o kandydatach na uczestników organizacji i dokonywania wyboru najbardziej odpowiedniego (odpowiednich) na wakujące stanowiska pracy.
Selekcji dokonujemy wśród kandydatów, którzy zgłosili się w wyniku przeprowadzonej akcji rekrutacyjnej.
ETAPY PROCESU SELEKCJI:
zapoznanie się z pisemnymi ofertami kandydatów,
wstępna rozmowa z kandydatem,
test psychologiczny,
weryfikacja informacji podanych przez kandydata,
ostateczna rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem,
podjęcie decyzji o przyjęciu (odrzuceniu) kandydata,
badania lekarskie (po decyzji ! ),
zatrudnienie kandydata.
SYSTEM OCEN PRACOWNIKÓW !!!!!!
formalna metoda okresowej ewaluacji pracy i uczestnictwa w organizacji. Ocena obejmuje zazwyczaj ilościowe i jakościowe aspekty organizacyjnego funkcjonowania poszczególnych osób i odpowiada na pytanie:….
kompleksowa…
… niezadowolona ze swego miejsca pracy czy osiąganych przez siebie wyników może zmienić stanowisko i przekwalifikować się bez koniczności opuszczenia firmy. Dzięki temu uczestnicy wiążą swoje życie zawodowe będące …..
zewnętrzny rynek pracy - uczestnikami są tu wszystkie nie zatrudnione w firmie osoby, tzn. w wieku produkcyjnym i zdolne do pracy. W zależności od rodzaju rekrutacji, mogą nas interesować bądź…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz