Najważniejsze definicje

Nasza ocena:

5
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1680
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Najważniejsze definicje - strona 1 Najważniejsze definicje - strona 2 Najważniejsze definicje - strona 3

Fragment notatki:


Definicja ekonomiki przedsiębiorstwa. Wg J. Duraja j est to dyscyplina naukowa o:
*warunkach
*instrumentach
*sposobach
racjonalnego gospodarowania w przedsiębiorstwach
ISTOTA PRZEDSIĘBIORSTWA I JEGO DZIAŁALNOŚCI 1.Definicja i cechy przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo jako kategoria historyczna.
2.Przedsiębiorczość, przedsiębiorca i jego funkcje.
3.wizja, misja i cele oraz funkcje przedsiębiorstwa.
4.rozwój i wzrost przedsiębiorstwa.
5.decyzje podejmowane w przedsiębiorstwie.
6.podstawowe kryteria oceny działalności gospodarczej przedsiębiorstwa.
7.cykl życia przedsiębiorstwa i jego fazy.
8.rodzaje przedsiębiorstw.
9.stosunki przedsiębiorstwo - państwo.
10.przedsiębiorstwo a rynek.
12.przedsiębiorstwo i jego otoczenie.
NURT KLASYCZNY  - Przedsiębiorstwo jako Jednostka produkcyjna - Specjalizacja i Alokacja zasobów  NURT NEOKLASYCZNY  - Przedsiębiorstwo jako Jednostka produkcyjna - Model konkurencji doskonałej - Alokacja zasobów  NURT MENEDŻERSKI  - Przedsiębiorstwo jest koalicją różnych grup interesu - środowisko , w którym działa nie posiada Cech rynku doskonałego - Zachowanie przedsiębiorstwa polega nie tylko na dostosowywaniu się do rynku , ale wiąże się z aktywną zmianą jego elementów(np. kosztów, popytu) - Przedsiębiorstwo dąży do maksymalizacji sprzedaży , maksymalizacji korzyści menedżera bądź maksymalizacji stopy wzrostu  NURT BEHAWIORALNY  - przedsiębiorstwo wykorzystuje podejście socjologiczne -głównym obszarem zainteresowań są zachowania i aspiracje -badania koncentrują się na sposobie osiągania celów przez menedżerów
Model ekonomiczny - mikroekonomia, tradycyjna Teoria firmy Model finansowy - Analiza finansowa przedsiębiorstwa Model produkcyjny - nauki techniczne, organizacja produkcji, logistyka Model organizacyjny - Teoria organizacji i zarzadzania, Teoria podejmowania decyzji Model prawny - Prawo cywilne i handlowe, prawo publiczne Model behawioralny-  Socjologia organizacji, psychologia Model etyczny - Etyka biznesu , socjologia Kultury Klasyfikacja przedsiębiorstw ze względu na kryteria: Jakościowe - cechy: - finansowa niezależność
- rodzaj własności i sposób zarządzania
- struktura Prawno - organizacyjna Własności - rodzaje: *publiczny - jednostka państwowa
- jednostka komunalna *prywatna -jednostki prywatne krajowe o różnej formie organizacyjno - prawnej
- spółdzielnie
- jednostki prawne z udziałem kapitału zorganizowanego


(…)

… prawa regulującego:
*spółki prawa cywilnego
-spółka cywilna
*spółki prawa handlowego:
-spółka jawna
-spółka komandytowa
-spółka komandytowo - akcyjna
-spółka partnerska
-spółka z o.o.
-spółka akcyjna
Zakres odpowiedzialności:
*jednoosobowe - spółki kapitałowe których wszystkie udziały albo akcje należą do jednego wspólnika albo akcjonariusza
*dominujące - wywierające decydujący wpływ na działalność spółki kapitałowej zależnej
*powiązane - spółki kapitałowe w których inna spółka handlowa bezpośrednio lub pośrednio dysponuje co najmniej 20% głosów na zgromadzeniu wspólników lub 20% akcji
*publiczne
POCHODZENIE KAPITAŁU
*spółki krajowe
*spółki kapitału zagranicznego
RODZAJ PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI
*produkcyjne
*usługowe
*handlowe
ILOŚĆ WYKONYWANEJ PRACY UMYSŁOWEJ
*niskozinteletualizowane…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz