Teorie praw własności- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1015
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Teorie praw własności- opracowanie - strona 1 Teorie praw własności- opracowanie - strona 2 Teorie praw własności- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Teoria praw własności -
mówi o wyższości przedsiębiorstwa prywatnego nad każdą inną formą nieprywatnego przedsiębiorstwa i podkreśla rolę spółek akcyjnych, zwłaszcza w poszerzaniu granic firmy. Zwraca uwagę na wzajemne relacje akcjonariuszy większościowych i mniejszościowych, problem wzajemnego dopasowania się tych grup.
Im trudniej wyodrębnić krańcowe produkcyjności czynników produkcji, (MPL, MPK), tym istnieje większa potrzeba koncentracji własności, a w praktyce trudno wyodrębnić te krańcowe wielkości i powiązań je z płacą.
Teoria praw własności mówi że potrzebna jest koncentracja własności i instytucja pt. wierzyciel nadwyżki (residual claiment). Podmiot ten ma decydującą rolę w kwestii własności. Residual claiment ma 4 główne funkcje:
Eliminuje gapowiczów
Dopełnia kontrakty, które na ogół są niekompletne
Inwestuje
Traktuje swoje wynagrodzenie jako resztę po opłaceniu innych czynników w przedsiębiorstwie.
W każdym przedsiębiorstwie musi być ktoś taki, jest to akcjonariusz własnościowy - decyduje o strategii firmy.
Regulacje państwa - traktowane są jako ograniczenia praw własności. Z tytułu regulacji nie ma odszkodowań. Jak państwo przejmuje własność to musi płacić odszkodowanie, ale z tytułu regulacji nie musi płacić odszkodowania. W związku z tym, jest naturalna tendencja do przeregulowania gospodarki.
Włączanie managerów we własność przedsiębiorstwa - wynagrodzenia w formie akcji. Ma to motywować do zachowań zgodnie z interesami właścicieli. Innowacyjna teoria przedsiębiorstwa Schumpetera
1. Główna myśl: aby właściciele i managerzy byli przedsiębiorcami. Wymienia się takich 7 cech przedsiębiorcy:
Musi posiadać zdolność zarządzania
posiadać cechy przywódcze
mieć charyzmę
Wykazywać kreatywność
Mieć wyobraźnie
Umieć dokonywać osądów przyszłości
Być innowacyjny
2. Rolą przedsiębiorcy są innowacje, wynalazki. Przedsiębiorca dąży do tworzenia wynalazków. Nie ma rynków na wynalazki dla tego też to żeby rozwijać wynalazki potrzebne są przedsiębiorstwa. Rozwiązywanie problemu własności intelektualnej
3. przedsiębiorczość wymaga zysków monopolowych, nie ma innowacji bez zysków (lecz nie nadmiernych)
4. Rozmiary firmy mogą zabijać przedsiębiorczość. Zbyt duża firma nie sprzyja przedsiębiorczości. Są pewne optymalne granice przedsiębiorstwa. 5. Podkreślanie roli zachowań i oczekiwań podmiotów. Rola oczekiwań adaptacyjnych i racjonalnych. 6. Podkreśla rolę banków. Nie ma przedsiębiorczości bez pieniędzy banków. Banki powinny udzielać kredytów ludziom przedsiębiorczym.


(…)

… w teori Coase'a kluczowe znaczenia ma zarządzanie granicami firmy. Coas zwraca uwagę na relacje kosztów tranakcyjnych z mix-policy. Polityki gospodarczej fiskalno-monetarnej. Widzi 3 kanały transmisji:
Większy popyt większe obroty mniejsze koszty transakcyjne niższe ceny większy PKB przy mniejszej presji inflacyjnej (ceteris paribus)
Zmiany popytu i podaży na rynku prowadzą do wzrostu kosztów karty menu…
… centralnego, tylko wynika z wewnętrznych potrzeb podmiotów gospodarczych. Consensus: rośnie rola rynku, wszystkie szkoły się zgadzają że coraz większe zastosowanie w polityce monetarnej i fiskalnej mają reguły. W jaki sposób prowadzona jest polityka stabilizacyjna. Chodzi o stabilizację koniunktury gospodarczeh. Tradycyjna polityka to była polityka podwójnego sterowania gospodarką, oddziaływania centrum na podmioty. Współcześnie wykorzystuje się teorie gier w polityce stabilizacyjnej. Wszystkie szkoły ekonomii się z tym zgadzają.
Teoria Naida (krzywa Naida)
Krzywa Naida - Krzywa produkcyjności całkowitej - funkcja produkcji.
Teoria mówi że przedsiębiorstwo to instytucja przezwyciężająca niepewność w gospodarce. „Przedsiębiorstwo jest swoistą formą ubezpieczenia działalności gospodarczej”. Naid, podobnie…
….
Relacja makro-mikro: teoria mówi o dużej odporności firm na politykę gospodarczą. Firmy są w miarę autonomiczne, niezależne. Ma to miejsce wtedy, kiedy aktywa (zasoby materialne i ludzie) są bardziej unikalne tym słabiej poddają się oddziaływaniu cen. Wygrywa konkurecje to przedsiębiorstwo, które ma bardziej unikalne aktywa. Teoria kosztów transakcyjnych Coase'a
Przedsiębiorstwo to organizacja…
… dobrobyt społeczny.
Sprawiedliwy podział korzyści i kosztów między interesariuszami przedsiębiorstwo powinno zapewnić.
Pełna internalizacja efektów zewnętrznych. Uzgadnianie sprzecznych interesów jest możliwe w jeden wspólny interes firmy.
Wyeliminowanie złych praktyk monopolistycznych, czyli np. przejmowanie nadwyżki konsumenta w postaci różnicowania cen.
Krytyka ekonomi instytucjonalnej: Żeby ten 5 cech…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz