Przedsiębiorstwo- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 49
Wyświetleń: 931
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przedsiębiorstwo- opracowanie - strona 1 Przedsiębiorstwo- opracowanie - strona 2 Przedsiębiorstwo- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Przedsiębiorstwo
Teorie przedsiębiorstw:
Teoria demzec'a.
Teoria Goasta - transakcyjna teoria przedsiębiorstwa.
Teoria Knight'a - Teoria przedsiębiorstwa - przedsiębiorczość.
Teoria innowacyjności:
Szumpeter
Szmukler
Agencyjna teoria przedsiębiorstwa.
Przedsiębiorstwo traktowane jako jeden z 4 regulatorów w gospodarce
Pozostałe: rynek, państwo, gospodarstwa domowe
Teoria Richardsona - technologiczno branżowa specyfika działu
Teoria Simona - mówi o ograniczeniu racjonalności funkcjonowania podmiotów gospodarczych.
Teoria wiedzy i uczenia się w firmie
Teoria współzależności decyzji przedsiębiorstw - nawiązująca do teorii gier.
Teoria Bero - problem siły i władzy w przedsiębiorstwie.
Teoria zwracająca uwagę na problem kultury, zwyczajów, wartości opinii.
Teoria zasobów i kompetencji.
Ewolucyjna teoria przedsiębiorstw
Teoria rachunkowa, uwzględniająca rolę zarządzania aktywami i pasywami. Teoria Mogilani.
Problem inwestycyjnej teorii przedsiębiorstwa. Teoria praw własności przedsiębiorstwa. Teoria wyjaśniająca przedsiębiorstwo w kontekście relacji kapitał własny - system fordowski i post-fordowski.
Teoria managerska.
Behawioralna teoria przedsiębiorstwa - uwypuklająca dużą rolę interesariuszy. Dlaczego ekonomista nie lubi teorii interesariuszy?
Ekologiczna teoria przedsiębiorstwa
Traktowanie przedsiębiorstwa jako wiązki kontraktów.
Teoria Kamel Bahallad - uwydatniająca kapitał intelektualny przedsiębiorstwa.
Neoklasyczna teoria przedsiębiorstwa
E - rynki inne niż rynki dóbr prywatnych
Pi - całkowity zysk ekonomiczny brutto, z uwzględnieniem kosztów alternatywnych. TR - TC.
Firmy dążą do maksymalizacji pi. Pi jest maksymalne kiedy Mpi dąży do zera. Jest tak kiedy: 1. MR = MC
2.(dMR/dx - dMc/dx)

(…)

…. Pi jest maksymalne kiedy Mpi dąży do zera. Jest tak kiedy: 1. MR = MC
2.(dMR/dx - dMc/dx) < 0. Aby firma maksymalizowała zyski, utarg krańcowy musi maleć szybciej niż koszt krańcowy.
Przedsiębiorstwa dysponują o stałej i zmiennej produkcyjności czynnika pracy.
Pochodna dw/dl - przyrost funduszu płac dotychczas zatrudnionych pracowników, z tego faktu że nowo zatrudniony pracownik został zatrudniony po płacy wyższej niż dotychczasowa.
Narysować 2 rysunki, jeden po drugim, które pokazują cenodawcę w krótkim okresie, który maksymalizuje zyski w dwojaki sposób: jako wielkość zysków i jako funkcje zysków.
Trzeba narysować funkcję zysków całkowitych. Techniki produkcji ceno dawcy o zmiennej produkcyjności czynnika pracy.
X maksymalizujący zysk (Xe)
Xa, Xb - break event point - próg rentowności
TR = TC, p…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz