Ekonomia instytucjonalna

note /search

Co może właściciel robić z przedmiotem własności- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia instytucjonalna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 581

Co może właściciel robić z przedmiotem własności: Posiadać Używać Rozbudowywać Przekształcać Konsumować Uszczuplać Sprzedawać Darować Wydzierżawiać Obciążać hipoteką Pożyczać Wyłączać innych z użytkowania Prawa te zmieniają się w czasie w zależności od warunków materialnych nabierają in...

FCC- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia instytucjonalna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 574

FC C TC TC TR pi B B X Xa E Xc Xb XD Xa Xe Xc Xb Xd Ceno biorca, krótki okres, techniki produkcji o stałej produkcyjności czynnika pracy. Granice przedsiębiorstwa - granice wyznacza wielkość produkcji, którą dana firma jest w stanie d...

Konsumenci- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia instytucjonalna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 497

Konsumenci Nadwyżka konsumenta. Pole trójkąta zawartego - 25. Pole trójką ta (10 * 5 / 2). Miara korzyści jaką posiadają konsumenci Państwo = 0, nie ma podatków Społeczeństwo - traci -10 9 S = P = LAC D = 9 - 0,5x LMC = 4 Xe=10 18 Rozwiązanie 2: Produkcja 8 = suma korzyści 16, uwzględnieniem ...

Ekonomia instytucjonalna- wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia instytucjonalna
Pobrań: 161
Wyświetleń: 812

Koszty agencji powstaje problem kto kogo zatrudnia, czy praca kapitał, czy kapitał prace. Kapitał na ogół zatrudnia prace, jest bardziej specyficznym, mniej mobilnym aktywem. Ma kontrole nad nadwyżką ekonomiczną w przedsiębiorstwie. Powstaje problem: Jak rośnie rola kapitału intelektualnego, najbard...

Przedsiębiorstwo- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia instytucjonalna
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1120

Przedsiębiorstwo Teorie przedsiębiorstw: Teoria demzec'a. Teoria Goasta - transakcyjna teoria przedsiębiorstwa. Teoria Knight'a - Teoria przedsiębiorstwa - przedsiębiorczość. Teoria innowacyjności: Szumpeter Szmukler Agencyjna teoria przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo traktowane jako jeden ...

Różne nurty w ekonomii instytucjonalnej- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia instytucjonalna
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1190

Różne nurty w ekonomii instytucjonalnej Dla analizy wyróżniamy 5 okresów: Tradycyjny instytucjonalizm amerykański końca XIX w. Webler, Komos, Mitchel, różnice w poglądach między nimi Lata 30 i 40, schyłek starego instytucjonalizmu Kry...

Teorie praw własności- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia instytucjonalna
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1022

Teoria praw własności - mówi o wyższości przedsiębiorstwa prywatnego nad każdą inną formą nieprywatnego przedsiębiorstwa i podkreśla rolę spółek akcyjnych, zwłaszcza w poszerzaniu granic firmy. Zwraca uwagę na wzajemne relacje akcjonariuszy większościowych i mniejszościowych, problem wzajemnego dop...

Próba oceny efektow Planu Balcerowicza- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia instytucjonalna
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1162

Próba oceny efektów Planu Balcerowicza KONSPEKT:     1. Tło historyczne i sytuacja gospodarcza kraju w 1989 roku: 1.1 Polityczne uwarunkowania reform; 1.2. Sytuacja makroekonomiczna; 1.3. System gospodarczy; 1.4. Struktura gospodarki; 1.5. Zadłużenie zagraniczne; 1.6. Pozytywne początkowe nastawien...

Ekonomia instytucjonalna- wstęp

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia instytucjonalna
Pobrań: 112
Wyświetleń: 945

Ekonomia instytucjonalna - Kierunek ekonomi zajmujący się instytucjami. D. North dzieli instytucje na formalne i nieformalne. Uważa je za reguły gry, które nakazują firmą w określony sposób postępować. Instytucje nieformalne (typu prawo zwyczajowe, kultura, religia, wyobrażenia). Niektórzy agregują...

Prezentacja z ekonomii instytucjonalnej

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Ekonomia instytucjonalna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 700

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: porządek jurydyczny a prywatny, egzekwowanie kontraktów, egzekwowanie kontraktów-przykład, koszty egzekwowania kontraktów, model egzekwowania kontraktów...