Ekonomia instytucjonalna- wstęp

Nasza ocena:

5
Pobrań: 112
Wyświetleń: 910
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ekonomia instytucjonalna- wstęp - strona 1 Ekonomia instytucjonalna- wstęp - strona 2

Fragment notatki:

Ekonomia instytucjonalna - Kierunek ekonomi zajmujący się instytucjami.
D. North dzieli instytucje na formalne i nieformalne. Uważa je za reguły gry, które nakazują firmą w określony sposób postępować. Instytucje nieformalne (typu prawo zwyczajowe, kultura, religia, wyobrażenia). Niektórzy agregują te elementy w agregat pt. kapitał społeczny. Kapitał społeczny tkwi w relacjach międzyludzkich.
North nie zalicza do instytucji organizacji. Natomiast jest drugi ekonomista Williamson (laureat nagrody Nobla), który oprócz instytucji formalnych i nieformalnych, pod pojęciem instytucji rozumie organizację (instytucje - organizacje). Nie każda organizacja jest instytucją, ale każda instytucja jest organizacją.
Inną, ciekawą definicję podaje Ostron, gdzie pod pojęciem instytucji rozumiane są reguły działalności gospodarczej oraz struktury zarządcze kontraktujące graczy. Ostron wyznacza 5 reguł:
Kto jest uprawiony do podejmowania decyzji w danym obszarze
Jakie działania są dozwolone, a jakie są niedozwolone.
Jakie procedury muszą być przestrzegane
Jakie informacje są utajnione, a jakie mogą być ujawniane
Jakie wypłaty będą przypisane różnym działaniom jednostek.
Te 5 reguł traktuje jako instytucje.
Kolejny ekonomista, Hodgson pod pojęciem instytucji rozumie system przekonań i oczekiwań podmiotów gospodarczych. Ekonomia instytucjonalna przyjmuje że świat który nas otacza jest światem nieerotycznym. Oznacza to że nie można przewidzieć w jakim kierunku rzeczywistość zmierza, co więcej, powstaje pytanie co się szybciej zmienia- czy świat który nas otacza, czy nasza wiedza o świecie.
W Świecie nieerotycznym, nawet racjonalne oczekiwania mogą być formułowane tylko w sposób adaptacyjny, czym zajmuje się Hodgson.
Zajmuje się również zjawiskiem emergentyzmu instytucji. Emergentyzm polega na tym, że kategorii makro nie da się wyprowadzić kategorii mikro. W nowym Keynesizmie, podstawy makroekonomii stanowią podstawy mikro. Przykład emergentyzmu: świadomość społeczna do świadomości indywidualnej (danego podmiotu).
Definicja Parkty: dzieli instytucje na 5 grup:
Behawioralne - zwyczaje, rutyny, artefakty, wierzenia, zwyczajowe sposoby działania na temat jak się sprawy mają.
Asocjacyjne - sieci biznesowe, klasy społeczne, stowarzyszenia, grupy interesów, grupy pokrewieństwa.
Stanowiące - Wartości społeczno-kulturowe; przesądy, mądrość obiegowa pt. jak sprawy się mieć powinny.
Regulacyjne - pisane i niepisane reguły gry, państwo jako konstruktor reguł. Organizacyjno - konsystujące


(…)

… jest sprzyjać zjawiskom learning by doing, przezwyciężać asymetrię informacji.
Sprzyjanie kooperacji i koordynacji działalności gospodarczej w warunkach konkurencji rynkowej.
Przekształcanie warunków niepewności w warunki ryzyka i podejmowanie decyzji z prawdopodobieństwem
Obniżanie kosztów transakcyjnych.

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz