Przeregulowanie

note /search

Wskaźniki regulacji - wykład

  • Politechnika Warszawska
  • Podstawy automatyki
Pobrań: 126
Wyświetleń: 749

. współczynnik przeregulowania iloraz największej wartości uchybu p1 o znaku przeciwnym do po i maksymalnej...

Regulacja ciągła-opracowanie

  • Politechnika Wrocławska
  • Elementy automatyki i pomiary w technologii chemicznej
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1029

εust t r =1,525-0,5(opóżnienie)=1,025s ε1=0,9548-0,9090=0,0458 przeregulowanie ĸ ĸ= czas regulacji= 10...

Regulacja dwupołożeniowa-opracowanie

  • Politechnika Wrocławska
  • Elementy automatyki i pomiary w technologii chemicznej
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1449

duże przeregulowania ale wartość średnia jest bliska wartości zadanej. 2. wzmocienie=3 opóźnienie=0,3...

Własćiwości użytkowe - omówienie

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Automatyka
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1050

przeregulowania (κ), czas regulacji (tr). Uchyb statyczny εs(t) to różnica pomiędzy wartością zadaną y0(t...