Ekonomika zagadnienia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 686
Wyświetleń: 1764
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ekonomika zagadnienia - strona 1 Ekonomika zagadnienia - strona 2

Fragment notatki:


Ćwiczenia: BEP Próg rentowności - W analizie progu rentowności ważne jest kiedy koszty produkcji przedsiębiorstwa pokryte zostaną przychodami ze sprzedaży wyrobów i usług oraz kiedy zacznie ono przynosić zysk. GPP Graniczny poziom produkcji - punkt zwrotny w wielkości produkcji, w którym koszt jednostkowy wyrobu wytwarzanego według wariantu 1 i 2 osiągnie taki sam poziom. Koszty zmienne   są to nakłady   przedsiębiorcy   związane bezpośrednio z   produkcją . Ich poziom zależy wprost od rozmiarów produkcji. Tak więc wynoszą zero gdy nic się nie produkuje, a rosną wraz ze zwiększaniem się rozmiarów produkcji. Koszty stałe   - nakłady, które musi ponosić   przedsiębiorca , niezależnie od wielkości   produkcji . Nawet wówczas, gdy w   przedsiębiorstwie   nic się nie produkuje, ponosi on takie nakłady jak   czynsze   dzierżawne ,   procenty   od   kredytów , koszty konserwacji, płace strażników i służb administracyjnych Koszty bezpośrednie   - efekt podziału   kosztów   w układzie przedmiotowym. Musi istnieć możliwość ich przypisania do konkretnych nośników kosztów: wynagrodzeń pracowników, materiałów podstawowych. Margines bezpieczeństwa (MB) - stanowi nadwyżkę sprzedaży rzeczywistej ponad punkt krytyczny sprzedaży, podaje o ile sprzedaż może się zmniejszyć zanim w firmie powstanie strata. Wykłady: Rachunek zysków i strat - ukazuje zdolność firmy do generowania zysków i samofinansowania, prezentuje strumienie pieniężne. Bilans - Zestawienie aktywów i pasywów na dany moment. Bilans jest elementem sprawozdania finansowego, który charakteryzuje największa pojemność informacyjna. W bilansie znajduje bowiem odzwierciedlenie zarówno sytuacja majątkowa jak i finansowa jednostki gospodarczej.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz