Wartość pieniądza w czasie- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 14
Wyświetleń: 434
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wartość pieniądza w czasie- opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE
Wartość pieniądza w czasie jest zmienna: pieniądz będący aktualnie do dyspozycji w formie gotówki ma większą wartość dla posiadacza niż analogiczna jego suma, która będzie zwrócona w późniejszym terminie. Ocena wartości pieniądza w czasie:
1. Przyszła wartość - jaką wartość uzyska ustalona nominalnie kwota pieniężna po upływie określonego czasu: Vt = Vo * (1+i1) * (1+i2) * ....... (1+in)
Vo - początkowa kwota pieniężna,
Vt - przyszła wartość kwoty Vo,
i1, i2, in - stopa %,
t = 1,2 n - liczba lat okresu obliczeniowego. Jeśli stopa % = constans to Vt = Vo * (1+i), (1+i) = Cpt - czynnik przyszłej wartości.
2. Operacje gospodarcze przynoszące skutki finansowe dopiero w przyszłości i dlatego ustalamy obecną wartość wpływów lub wydatków które zostaną zrealizowane po upływie pewnego czasu:
Vo = Vt * 1/(1+i1) * 1/(1+i2) * ...... * 1(1+in),
Jeśli i = constans, to Vo = Vt * 1/(1+i). Ustalenie obecnej wartości nazywamy dyskontowaniem.
Wyrażenie 1/(1+i) wykorzystywane jest w procesie dyskontowania i określamy je jako „czynnik wartości obecnej” lub „współczynnik dyskont” i oznaczamy symbolem Cot, max jego poziom wynosi 1,0. Wielkość czynnika obecnej wartości zależy od poziomu stopy %. Im jest ona wyższa, tym Cot jest niższe. Rachunek dyskontowy stosowany jest w rachunku efektywności inwestycji, ocenie opłacalności lokat finansowych, operacjach bankowych.
3. Płatności roczne - przepływy pieniądza realizowane w równej wysokości i w równych odstępach czasu :
a/ przyszła wartość sumy płatniczej - wartość sumy na koniec roku zamykającego cykl płatności
VAt = A * (1+i) + A * (1+i) + ...... + A * (1+i),
VAt - przyszła wartość sumy n płatności rocznych,
A - płatność roczna.
b/ obecna wartość sumy płatniczej rocznej - wartość tej sumy na początku roku rozpoczynającego cykl płatności. Jest to wartość wszystkich n płatności zdyskontowana na moment t = 0,
VAt = A * 1/(1+i) + A * 1/(1+i) + ...... + A * 1/(1+i).
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz