Zmienna wartość pieniądza w czasie- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1169
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zmienna wartość pieniądza w czasie- opracowanie - strona 1 Zmienna wartość pieniądza w czasie- opracowanie - strona 2 Zmienna wartość pieniądza w czasie- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Wartość pieniądza w czasie
(time value of money)
Koncepcja zmiennej wartości w czasie może być wyjaśniona następująco: ta sama suma pieniężna
otrzymana dziś oraz otrzymana za rok nie mają tej samej wartości. Jest to wynikiem działania
następujących czynników:

spadek siły nabywczej /to konsekwencja dodatniej inflacji; oznacza to, że produkt, którego
cena wynosi dziś 1000 zł za rok najprawdopodobniej będzie kosztować więcej niż 1000 zł/

możliwość inwestowania /zakładając korzystną inwestycję,
po zainwestowaniu na pewien okres warta jest więcej niż 1000 zł/

występowanie ryzyka /ryzyko występuje wtedy, gdy istnieje możliwość uzyskania
w przyszłości sumy pieniężnej mniejszej niż suma, którą dana osoba – inwestor spodziewa
się otrzymać/

preferowanie bieżącej konsumpcji /większość ludzi przedkłada bieżącą konsumpcję ponad
przyszłą konsumpcję, tzn. 1000 zł teraz jest bardziej cenione niż suma pieniężna 1000 zł
przeznaczona na konsumpcję za rok/
kwota
1000

Wartość pieniądza w czasie uwzględniana jest przez stopę procentową (interest rate)
podawanej zazwyczaj w skali roku.
W obliczeniach związanych z wartością pieniądza w czasie występuje zjawisko
kapitalizacji (compounding). Oznacza, że dochody w trakcie okresu inwestowania
są kapitalizowane (tzn. dodawane do kapitału), w wyniku czego występuje zjawisko
reinwestowania.
Obliczania dokonywane w analizie inwestycji, z zastosowaniem koncepcji wartości
pieniądza w czasie, dotyczą przepływów pieniężnych (cash flows), tzn. Sum otrzymanych
i płaconych w różnych okresach. W przypadku otrzymania przez dany podmiot sumy pieniężnej
mamy do czynienia z dodatnim przepływem pieniężnym (inflow). W przypadku płacenia przez
dany podmiot sumy pieniężnej mamy do czynienia z ujemnym przepływem pieniężnym (outflow).
Oprócz stopy procentowej oraz horyzontu czasowego w obliczeniach z zastosowaniem
zasady wartości pieniądza w czasie występują dwa podstawowe pojęcia : wartość przyszła
i wartość obecna.

Wartość przyszła (future value) oznaczana przez FV, jest to wartość otrzymana lub płacona
w przyszłości, lub wartość pieniężna rozpatrywana z punktu widzenia pewnego momentu w
przyszłości.
Określenie wartości przyszłej jest rozwiązywane przy założeniu znajomości wartości
bieżącej, stopy procentowej oraz liczby lat (okresów), czyli długości horyzontu czasowego
inwestycji.
1. Wartość przyszła pojedynczego przepływu pieniężnego – kapitalizacja prosta
FV=PV(1+nr)
2. Wartość przyszła pojedynczego przepływu pieniężnego – kapitalizacja roczna
FV=PV(1+r)n
3. Wartość przyszła pojedynczego przepływu pieniężnego – kapitalizacja częstsza niż
raz na rok
FV=PV(1+r/m)nm
4. Wartość przyszła renty /okres podstawowy jest zgodny z okresem płacenia renty, w
takiej też skali wyrażona jest stopa procentowa (renta płącona jest co miesiąc, to
okresem podstawowym jest miesiąc, a stopa procentowa wyrażona jest w skali
miesiąca); jest zgodność okresu płącenia renty z okresem kapitalizacji/ - wielkość
renty oznacza się przez PMT
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz