Politechnika Świętokrzyska w Kielcach - strona 2

note /search

Obliczenia na kuli ziemskiej - zadania.

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Geomatyka
Pobrań: 203
Wyświetleń: 2835

Geomatyka - Obliczenia na kuli I. Podstawowe definicje i twierdzenia Kołem wielkim nazywamy każde największe koło (okrąg!), jakie można wpisać w kulę. Średnica koła wielkiego jest równa średnicy kuli, a samo koło dzieli kulę na półkule. Każde koł...

Podstawy fotogrametrii

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Geomatyka
Pobrań: 784
Wyświetleń: 3192

1 Politechnika Świętokrzyska – R Florek Paszkowski Geomatyka -  PODSTAWY FOTOGRAMETRII 1 Definicja fotogrametrii jako specjalności geomatyki Geomatyka   jest   dyscypliną  nauki,   która   integruje   pozyskiwanie,   przetwarzanie,   analizowanie,   wizualizowanie   i   zarządzanie   danymi   przes...

Wykorzystanie gruntów w budownictwie

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Geomatyka
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1113

Wykorzystanie gruntów w budownictwie Gruntem budowlanym nazywamy część skorupy ziemskiej mogącą współdziałać z obiektem budowlanym, stanowiącą jego element lub służącą jako tworzywo do wykonywania z niego budowli ziemnych. Jednak nie każdy ...

Charakterystyka wybranych skał magmowych Polski

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Geologia ogólna
Pobrań: 455
Wyświetleń: 2086

Charakterystyka wybranych skał magmowych Polski Nazwa Wiek Występowanie Zastosowanie GRANITY waryscyjski w Tatrach i na Dolnym Śląsku do produkcji: - kamienia budowlanego - kamienia drogowego - grysów twardych - płyt okładzinowych SJENITY waryscyjski na Dolnym Śląsku: strefa Niemczy oraz Masyw Kłod...

Metamorfizm I

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Geologia ogólna
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1575

Ćwiczenia z Geologii Ogólnej Zakład Geologii Ogólnej i Matematycznej AGH z różnych źródeł zestawił Tomasz Bartuś Metamorfizm I Def: Skały metamorficzne to skały powstałe w głębi skorupy ziemskiej w wyniku oddziaływania wysokiego ci...

Metamorfizm II

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Geologia ogólna
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1862

Ćwiczenia z Geologii Ogólnej Zakład Geologii Ogólnej i Matematycznej AGH z różnych źródeł zestawił Tomasz Bartuś Metamorfizm II Skały Metamorfizmu regionalnego, facje metamorficzne Def. METAMORFIZM REGIONALNY ma charakter wtórny w stosunku do ruchów górotwórczych i lądotwórczych, w wyniku który...

Zadania na kolokwium

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Geodezja
Pobrań: 497
Wyświetleń: 2674

Zadanie 1: Wyznacz  element  liniowy mimośrodu wiedząc, że:  1 = 74.6038g  2 = 39.9934g  1 = 39.3883g  2 = 73.1116g  1 = 126.8884g b1 = 100.00 m  Odp.: 52.31 m Zadanie 2: Oblicz współrzędną YP w konstrukcji przeniesienia współrzędnych wiedząc, że: YA= 2000.00 m AAB = 167.0165 [grad] DAB= 1200...

Fizyka w pigułce

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Fizyka
Pobrań: 595
Wyświetleń: 1904

Zestaw 1. 1. Podać określenie układu inercjalnego . Układ inercjalny to układ odniesienia względem którego cząstka nie podlega oddziaływaniu (swobodna) spoczywa lub jest w ruchu jednostajnym po linii prostej (ze stałą prędkością).I

Estymacja liniowych modeli według MNK

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Rachunek wyrównawczy
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1421

4.2. Estymacja liniowych modeli według MNK 4.2.1. Wprowadzenie W rozwiązaniach zagadnień dotyczących zbierania i przetwarzania informacji o terenie najczęściej występuje zadanie uzgodnienia (wyrównania) wyników pomiarów wielkości, które funkcyjnie są związane z parametrami opisującymi rozpatrywane ...