Metamorfizm I

Nasza ocena:

5
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1540
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metamorfizm I - strona 1 Metamorfizm I - strona 2

Fragment notatki:

Ćwiczenia z Geologii Ogólnej Zakład Geologii Ogólnej i Matematycznej
AGH
z różnych źródeł zestawił
Tomasz Bartuś
Metamorfizm I Def: Skały metamorficzne to skały powstałe w głębi skorupy ziemskiej w wyniku oddziaływania wysokiego ciśnienia i temperatu ry , a niekiedy czynników chemicznych na istniejące już skały magmowe lub osadowe. Przy czym przemiana ta odbywa się w stałym stanie skupienia lub w częściowym przetopieniu. ! reakcje mające miejsce podczas przemian metamorficznych mają charakter odwracaln y. Czynniki metamorfizmu: Temperatura •najefektywniejszy czynnik metamorfizmu, •skały zostają poddane oddziaływaniu wyższych temperatur wskutek przemieszczania się w coraz głębsze strefy skorupy ziemskiej, •Temperatura w tych strefach związana jest z: a) gradientem geotermicznym (30 o C/1km) (ciepło endogeniczne), b) dostaniem się w pobliże oddziaływania intruzji magmowych, c) ciepło z rozpadu pierwiastków promieniotwórczych, d) ciepło związane siłami tarcia przy dyslokacjach, Fluidy (rozpuszczalnik i) Ziarna mineralne w drobnych porach intergranularnych otoczone są zawsze cieczami. W warunkach wysokiej temp. odznaczają się one dużą aktywnością. Nie jest to czysta woda, lecz zjonizowany roztwór zawierający (OH) i CO 2 , a podrzędnie SO 4 i Cl oraz rozma ite kationy. Ciśnienie •skały pogrążające się w głębi ziemi podlegają zwiększającemu się ciśnieniu wywieranemu przez nadległe masy skalne •Wzrost ciśnienia powoduje zgodnie z zasadami termodynamiki, zagęszczenie materii, czyli zmniejszenie objętości minerałów i skał •Niektóre minerały w tej sytuacji stają się nietrwałe i zostają zastąpione innymi bardziej trwałymi •Z obserwacji praktycznych wynika, że wzrost ciśnienia pełni rolę podrzędną w stosunku do wzrostu temp. w proc. met. •Ciśnienie litostatyczne i stres Czas W zależności od zakresu występowania wszystkich tych czynników będziemy mieli do czynienia z różnymi typami metamorfizmu : termicznym, wysoko-ciśnieniowym, regionalnym (największe znaczenie), dyslokacyjnym, impaktytowym MINERAŁY SKAŁ METAMOR FICZNYCH Minerały skał magmowych są dwojakiego pochodzenia:
pochodzące od skał pierwotnych (magmowych lub osadowych)
będące produktami metamorfizmu
Wiele minerałów może mieć zarówno jedno jak i drugie pochodzenie.


(…)

… żyłkowate, jedwabisto-metaliczny połysk, giętki
epidot
6-7
zielony
chloryt
łuseczkowy
2-3
zielony do czarnego
dysten
słupkowy1
4-7
niebieskawy
TEKSTURY SKAŁ METAMORFICZNYCH
1. ze względu na stosunki wielkości blastów:
a) homeoblastyczna (równoblastyczna)- blasty mniej więcej tej samej wielkości,
b) heteroblastyczna- (różnoblastyczna)- blasty różnej wielkości
,
c) porfiroblastyczna- jeden minerał tworzy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz