Geologia ogólna

Charakterystyka wybranych skał magmowych Polski

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • dr inż. Tomasz Bartuś
 • Geologia ogólna
Pobrań: 378
Wyświetleń: 1883

Charakterystyka wybranych skał magmowych Polski Nazwa Wiek Występowanie Zastosowanie GRANITY waryscyjski w Tatrach i na Dolnym Śląsku do produkcji: - kamienia budowlanego - kamienia drogowego - grysów twardych - płyt okładzinowych SJENITY waryscyjski na Dolnym Śląsku: strefa Niemczy oraz Masyw Kłod...

Metamorfizm I

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • dr inż. Tomasz Bartuś
 • Geologia ogólna
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1414

Ćwiczenia z Geologii Ogólnej Zakład Geologii Ogólnej i Matematycznej AGH z różnych źródeł zestawił Tomasz Bartuś Metamorfizm I Def: Skały metamorficzne to skały powstałe w głębi skorupy ziemskiej w wyniku oddziaływania wysokiego ci...

Metamorfizm II

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • dr inż. Tomasz Bartuś
 • Geologia ogólna
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1715

Ćwiczenia z Geologii Ogólnej Zakład Geologii Ogólnej i Matematycznej AGH z różnych źródeł zestawił Tomasz Bartuś Metamorfizm II Skały Metamorfizmu regionalnego, facje metamorficzne Def. METAMORFIZM REGIONALNY ma charakter wtórny w stosunku do ruchów górotwórczych i lądotwórczych, w wyniku który...

Analiza makroskopowa gruntów niespoistych oraz organicznych

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • dr E. Grobelska
 • Geologia ogólna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1645

Analiza makroskopowa gruntów niespoistych oraz organicznych Nazwa gruntu:……………….. / Rodzaj gruntu(niespoisty) lub inny w przypadku gruntów organicznych. Przykład: piasek średni/grunt niespoisty Piasek średni, gdyż oddzielne ziarna są rozróżniane z odległości ok. 1m…. Grunty niespoiste (sypkie) tw...

Analiza makroskopowa gruntów spoistych

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • dr E. Grobelska
 • Geologia ogólna
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1932

Analiza makroskopowa gruntów spoistych 1. Nazwa gruntu:……………./Rodzaj gruntu:………………… (spoistość) Próba wałeczkowania - sposób zniszczenia wałeczka:………………….. - ze względu na spoistość:………………………. Kulka rozpłaszcza się lub rozsypuje, nie daje się wa...

Minerały skał osadowych

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • dr E. Grobelska
 • Geologia ogólna
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1883

Minerały skał osadowych Minerały wchodzące w skład skał osadowych są dwojakiego pochodzenia: Minerały allogeniczne powstałe poza środowiskiem tworzenia się skał osadowych. Dostają się one do środowiska osadowego w wyniku mechanicznego wietrzenia skał starszych niż dany osad i przetransportowania d...

Klasyfikacja skał osadowych

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • dr E. Grobelska
 • Geologia ogólna
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1715

Klasyfikacja skał osadowych 1- skały okruchowe (piroklastyczne, terygeniczne) 2- chemiczne i biochemiczne Węglanowe ( wapienie różne odmiany w tym stromatolity , trawertyny; dolomity ; syderyty ) , Krzemionkowe(

Geologia ogólna - Etapy powstania i ewolucji planet

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Geologia ogólna
Pobrań: 357
Wyświetleń: 2093

Geologia ogólna Etapy powstania i ewolucji planet Model kondensacyjno- kreacyjny: Powstanie protosłońca (obłok kurczy się, wiruje, a materia koncentruje się w środku) Powstanie słońca (rozpoczynają się procesy termonuklearne, a Słońce zapala się) Powstanie dysko protoplanetarnego (pozostałe cz...

Górnictwo i Geologia - rysunki

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Jacek Rajchel
 • Geologia ogólna
Pobrań: 763
Wyświetleń: 6552

Na zdjęciach poruszane są zagadnienia takie jak: geoida, elipsoida, pióropusz ciepła, strefa cienia, strefa Benioffa, rozłam transformujący,

Wykład - Wiadomości wstępne z tektoniki

 • Politechnika Śląska
 • prof. dr hab. inż. Krystian Karol Probierz
 • Geologia ogólna
Pobrań: 112
Wyświetleń: 924

ĆWICZENIE 1 Wiadomości wstępne z tektoniki Określanie poło enia warstwy w przestrzeni. Pomiary kompasem geologicznym Tektonika jest to nauka o strukturach przestrzennych skorupy ziemskiej i o ruchach kształtujących te struktury. Skorupa zi...