Analiza makroskopowa gruntów spoistych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1981
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza makroskopowa gruntów spoistych - strona 1 Analiza makroskopowa gruntów spoistych - strona 2

Fragment notatki:

Analiza makroskopowa gruntów spoistych 1. Nazwa gruntu:……………./Rodzaj gruntu:………………… (spoistość) Próba wałeczkowania - sposób zniszczenia wałeczka:………………….. - ze względu na spoistość:………………………. Kulka rozpłaszcza się lub rozsypuje, nie daje się wałeczkować lub wałeczek rozwarstwia się podłużnie- to jest to grunt małospoisty Wałeczek bez połysku i pęka poprzecznie- to jest to grunt średniospoisty Wałeczek uzyskuje połysk pod koniec wałeczkowania i pęka poprzecznie-grunt zwięzło spoisty Kulka i wałeczek z połyskiem od początku- grunt bardzospoisty -ilość wałeczków, które nie uległy spękaniu:…………………(zapisujemy tu np. 3-3-2) Do wałeczkowania używamy dwie lub trzy próby z tego samego gruntu. Cyfry oznaczaja ilość wałeczków które nie uległy spękaniom!!! Jeżeli 3 kolejne próby wałeczków z tej samej próbki pęka przy 4 wałeczkowaniu to zapis wygląda nastepująco: 3-3-3
Próba rozmakania w wodzie -próba rozmokła po……… - grupa gruntów ze względu na spoistość:……………. Na podstawie tabeli ze str 3 instrukcji do laboratorium
Próba rozcierania w wodzie - ilość ziaren piasku:……… -grupa gruntów ze wzgl. na zawartość frakcji piaskowej :…… Dużo ziaren piasku- grunty piaszczyste Pojedyncze ziarna piasku- grunty pośrednie Brak ziaren piasku- grunty pylaste 2. Stan gruntu :…………….. Jest wiele metod jego określania: Metoda nr . 1 stan zwarty - gdy z gruntu nie można uformować kulki, 
stan półzwarty - gdy można uformować kulkę, lecz wałeczek pęka podczas pierwszego wałeczkowania (liczba wałeczkowań równa 0), 
stany twardoplastyczny, plastyczny i miękkoplastyczny - na podstawie liczby kolejnych wałeczkowań tej samej kulki, biorąc pod uwagę ile razy uzyskano niespękany wałeczek średnicy 3 mm. Liczba zarejestrowanych wałeczków powinna oznaczać liczbę wałeczków z tej samej kulki, które nie popękały. Próbę wałeczkowania powtarza się co najmniej trzykrotnie. Za miarodajną przyjmuje się najwyższą z uzyskanych liczb wałeczkowań. 
Określenia stanu gruntu na podstawie ilości wałeczkowań dokonujemy w oparciu o poniższą tabelę  (wg PN-88/B-04481)*:
Rodzaj gruntu
Stan gruntu w zależności od liczby wałeczkowań
twardoplastyczny
plastyczny
miękkoplastyczny
Mało spoisty
1
2
2 Średnio spoisty


(…)

… Znając rodzaj gruntu określić stan zgodnie z Nomogramem (str 5 instrukcji do laboratorium) *
*- tabele te będą dostępne na kolokwium
3. Wilgotność gruntu:………………….
Makroskopowo wilgotność określamy, obserwując zachowanie się zgniatanych na dłoni grudek gruntu oraz zawilgacanie nimi papierka filtracyjnego. suchy -jeżeli grudka gruntu przy zgniataniu pęka, a w stanie rozdrobnionym nie wykazuje zawilgocenia; 
mało wilgotny - jeżeli grudka gruntu przy zgniataniu odkształca się plastycznie lecz papier filtracyjny lub ręka przyłożone do gruntu nie stają się wilgotne; 
wilgotny - jeżeli papier filtracyjny lub ręka przyłożone do gruntu stają się wilgotne; 
mokry - jeżeli przy ściskaniu gruntu w dłoni odsącza się z niego woda; 
nawodniony - jeżeli woda odsącza się z gruntu grawitacyjnie. 
4. Barwa gruntu…
…:………………………
Musi być określona na przełomie bryły o naturalnej wilgotności !
Na końcu podajemy barwę podstawową.
Natężenie barwy określamy jako jasny, ciemny; podajemy na początku (np. jasny); Podajemy odcień (np. żółty); 5. Klasa zawartości węglanów:…………….( tak jak gr. niespoiste)
+++,gdyż…..
++, gdyż….
+, gdyż….
0, gdyż….

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz