Analiza makroskopowa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1617
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza makroskopowa - strona 1 Analiza makroskopowa - strona 2 Analiza makroskopowa - strona 3

Fragment notatki:


Analiza makroskopowa    OPIS TEORETYCZNY  Badania makroskopowe mają na celu wstępne określenie rodzaju gruntu i  niektórych jego cech fizycznych bez pomocy przyrządów. Badania te wykonuje się  w terenie i laboratorium. Wykonuje się je zawsze, bez względu na ostateczny  zakres dokumentacji badawczej. Próbka do badania powinna mieć naturalne  uziarnienie i wilgotność. Najczęściej badania makroskopowe obejmują określenie  rodzaju i nazwy gruntu, stanu gruntu, jego barwy i wilgotności oraz zawartości  węglanu wapnia. Dodatkowo rozpoznajemy rodzaj i ilość domieszek.  Oznaczenie rodzaju gruntu  W celu określenia rodzaju gruntu musimy wstępnie zaklasyfikować grunt, to  znaczy ustalić: czy grunt jest mineralny, czy organiczny, a w ramach tych grup:  skalisty czy nieskalisty (podział gruntów budowlanych wg PN-86/B-02480).  Następnie w grupie gruntów mineralnych, należy ustalić spoistość gruntu tzn.  określić czy grunt jest niespoisty czy spoisty. Dalsze czynności badawcze w celu  dokładnego określenia nazwy gruntu zależą od wyniku wstępnej klasyfikacji.  Czynności te są odmienne dla poszczególnych grup gruntów.     Podział naturalnych gruntów budowlanych (wg PN-86/B- 02480)  GRUNTY BUDOWLANE  grunty rodzime  grunty nasypowe  skaliste  nieskaliste    nasypy budowlane    nasypy niekontrolowane    twarde    miękkie  mineralne  organiczne  Grunt organiczny makroskopowo odróżniamy od mineralnego między innymi po  "gnilnym" zapachu, bardzo ciemnej barwie, widocznych w nim częściach  organicznych. Grunt organiczny jest wyraźnie lżejszy od mineralnego.  Gdy grunt mineralny w stanie powietrzno-suchym tworzy zwarte grudki, to mamy  do czynienia z gruntem spoistym. W przypadku gdy w tym stanie grunt stanowi nie  związane ze sobą cząstki lub grudki rozpadające się pod wpływem lekkiego  nacisku palcami, to jest on niespoisty.  Oznaczenie nazwy gruntów niespoistych  Nazwa gruntów niespoistych zależy od procentowej zawartości frakcji o danych  wymiarach i jest określana makroskopowo na podstawie wzrokowej oceny  wielkości i ilości ziaren poszczególnych frakcji, zgodnie z poniższą tabelą:  nazwa gruntu   zawartość frakcji [%]  dodatkowe kryteria,  uwagi      2mm    0,5mm   0,25mm  Żwir  Ż    50  -  -   fi  2%  Pospółka  Po   50 ÷ 10   50  -   fi  2%  Piasek gruby  Pr   50  -   d50  0,5mm  Piasek średni  Ps    50   0,25mm  d50  0,5mm  Piasek drobny  Pd   

(…)


do końca
wałeczkowania
powierzchnia
Glina pylasta
wałeczka bez
połysku;
wałeczek pęka
poprzecznie
Grudka
rozmaka w
czasie 5÷60
minut
Wałeczek
początkowo
bez połysku,
Glina pylasta przy końcu
Glina zwięzła
zwięzła
wałeczkowania
z połyskiem;
pęka
poprzecznie
Grudka
rozmaka w
czasie 1÷24
godzin
średnio spoisty
Ip = 10÷20%
Glina
piaszczysta
Glina
fi = 10÷20%
zwięzło spoisty
Ip = 20÷30%
Glina
piaszczysta
zwięzła
fi = 20÷30%
bardzo spoisty
Ip > 30%

piaszczysty
Grudka
rozmaka w
czasie 0,5÷5
minut

Ił pylasty
fi > 30%
Próba
między
rozcierania w
wyczuwa się
palcami
ziarn piasku
wodzie;
pojedyncze
pozostaje
nie wyczuwa
Rozpoznawanie
drobne ziarna
dużo ostrego
się
ilości frakcji
piasku
piasku
piaskowej.
Kulka i
wałeczek od
początku z
połyskiem
Grudka
rozmaka w
czasie
dłuższym niż
jedna doba
Rys. 1. Uformowana kulka z gruntu
Rys. 2. Wałeczek o średnicy 3mm
Rys. 3. Wałeczek spękany podłużnie
Rys. 4. Wałeczek spękany poprzecznie
Oznaczenie nazwy gruntów organicznych
nazwa gruntu
Grunty próchnicze
Namuły
symbol
charakterystyka
Iom
H
Grunty nieskaliste, w których
zawartość części organicznych jest
wynikiem wegetacji roślinnej oraz
obecności mikroflory i mikrofauny;
2% < Iom  5%
Nm
Grunty powstałe…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz