Mechanika ruchu pojazdów samochodowych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1540
Wyświetleń: 8638
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mechanika ruchu pojazdów samochodowych - strona 1 Mechanika ruchu pojazdów samochodowych - strona 2 Mechanika ruchu pojazdów samochodowych - strona 3

Fragment notatki:

Mechanika ruchu pojazdów samochodowych
Statyka
- Wyznaczyć maksymalny kąt pochylenia wzniesienia, nie powodujący utraty stateczności (przewrócenia się) samochodu. Przy jakiej wartości kąta pochylenia wzniesienia nacisk na oś tylną jest maksymalny?
- Podać sposób wyznaczania współrzędnych środka masy samochodu (wyprowadzić odpowiednie wzory).
1. Trzeba wyznaczyć wartości reakcji Zp oraz Zt działające na oś tylnią i przednią stojącego samochodu.
h- wysokość środka masyG = m·g - gdy na samochód działa tylko siła ciężkości skierowana w dół (siła czynna)
- suma momentów styku kół z nawierzchnią
→ Zp = , , Zt = , cosα=1, sinα=0,
2. Moment utraty statyczności przez zsunięcie Xt=Zt·µ, Xp=Zp·µW samochodach osobowych α=. 3. Wyznaczenie środka masy pojazdu- określenie odległości środka masy samochodu od osi przedniej i tylniej
Lp=, LT = L - LP gdzie: mp - masa pojazdu przypadająca na oś przednią,             mT - masa pojazdu przypadająca na oś przednią.
Mechanika koła ogumionego
- Narysować schemat obciążenia koła oraz wyprowadzić równanie ruchu koła:
a) toczonego
Koło pod działaniem siły poziomej F może się toczyć ruchem niejednostajnym, przy czym będzie działać na koło układ sił przedstawiony na rysunku. Moment tarcia w łożyskach Tłoż uwzględnia się w oporach toczenia. Moment oporu wentylacyjnego Twent oraz siłę oporu powietrza Fpow­ uwzględnia się w oporach powietrza całego samochodu. Z rzutowania sił na osie x i y otrzymamy F - m - X = 0 oraz Q - Z = 0. Zaś z równania momentów względem osi koła Xrd - I - Ze = 0. Siła pozioma działająca na oś koła:F = m + X = m + + Qf jest równa sumie oporów ruchu. Równanie ruchu koła toczonego można też przedstawić w postaci F = + Qf
b) napędzanego
Ruch koła możemy wywołać przykładając do tarczy moment napędowy Tn. Siła F i reakcja X zmienią wtedy zwroty. Z równań sił i momentów otrzymuje się: X - F - m = 0, Q - Z = 0, Tn - I - Xrd - Ze = 0. Siłą napędowa Fn­ = .
c) hamowanego
Jeśli zamiast momentu napędowego Tn przyłożymy do koła moment hamujący Th = -Tn, to zamiast siły napędowej Fn wystąpi siła hamująca Fh = o zwrocie przeciwnym, a równanie ruchu będzie miało postać: . Wartości będą ujemne. Ruch będzie się odbywał pod działaniem sił bezwładności, a przeciwstawiać się mu będą opór toczenia i siła hamowania. Zwrot siły F będzie zależny od warunków ruchu pozostałej części pojazdu związanej z rozpatrywanym kołem za pośrednictwem osi.
- Narysować schemat prędkości oraz wyprowadzić zależność na poślizg względny koła toczącego się:
a) bez poślizgu;
Jeżeli rω = v, to koło toczy się bez poślizgu. W punkcie B prędkość obwodowa rω ma zwrot zgodny z prędkością v, więc v

(…)

… umożliwia osiągnięcie niewielkiej toksyczności spalin. Ujemną cechą silnika turbospalinowego jest niewielka sprawność szczególnie w zakresie małych obciążeń, stąd duże zużycie paliwa. Zużycie to jest częściowo kompensowane niższą ceną paliwa(nafta, olej napędowy). Silniki pracują korzystnie tylko przy dużych mocach (ponad 150kW) i obciążeniach. Moc maksymalną silnik osiąga przy prędkości obrotowej 25000…
… ma wartość bliską połowie rozstawu kół. Tak więc , czyli nawet na szorstkich i suchych nawierzchniach poziomych przewrócenie samochodu osobowego na zakręcie nie powinno nastąpić bez zadziałania dodatkowego układu sił w postaci np. uderzenia o krawężnik, natrafienia na nierówności drogi itp.
Układ sił poprzecznych działających na samochód na zakręcie z jezdnią pochyloną poprzecznie o kąt β: Poślizg boczny…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz